โควิดวันนี้ (24 มิ.ย.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK เพิ่ม 5,485 ราย  เสียชีวิต 16 คน

ตรวจโควิด-ตรวจ ATK
(Photo by Jack TAYLOR / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 มิ.ย.2565 เวลา 08.10 น.

ศบค.และ ศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (24 มิ.ย.) เพิ่ม 2,313 ราย เสียชีวิต 16 คน ป่วยหนัก 602 ราย ผลตรวจ ATK บวกเพิ่มอีก 3,172 ราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,286,106 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1,489 ราย หายป่วยสะสม 2,288,030 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย

สำหรับตัวเลขผู้เสียเสียชีวิตวันนี้มีจำนวน 16 ราย เสียชีวิตสะสม 8,861 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวน 602 ราย

ทางด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มจำนวน 3,172 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 10.82% มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 284 ราย จากจำนวนผู้ป่วยหนักรักษาตัวในโรงพยาบาล 602 คน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานว่า ขณะนี้พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีการกลายพันธุ์ กำลังระบาดอยู่ในประเทศในยุโรป  ขณะที่ในไทยพบผู้ติดเชื้อ BA.4, BA.5,ที่ตรวจพบในประเทศไทย มีจำนวน 81 ราย (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

รายงานผลตรวจ ATK-24 มิ.ย.

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยแนวโน้มคงที่ โดยผู้ป่วยรายวันเฉลี่ย 14 วันย้อนหลังตัวเลขอยู่ที่ 2,155 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ 20 ราย

ผู้ป่วยโควิดรายวัน อาการหนัก และเสียชีวิต ณ 24 มิ.ย. 2565

ขณะที่ผู้เสียชีวิต 16 รายในวันนี้อยู่ในกลุ่ม 608 จำนวน14 ราย คิดเป็น 14% และเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบูสเตอร์โดส จำนวน 15 ราย และเมื่อแยกตามพื้นที่ของผู้เสียชีวิตในวันนี้อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 8 ราย ภาคอีสาน 5 ราย ภาคเหนือ 1 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย ภาคเหนือ 1 ราย และวันนี้ภาคใต้ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคไต โรคอ้วน หลอดเลือดสมอง หัวใจและติดเตียง

Advertisement

รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด 24 มิ.ย. 2565

ส่วนผู้มารับวัคซีน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 7,683 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,796 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 38,331 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 23 มิถุนายน 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,354,423 โดส

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,934,794 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,073,219 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 29,346,410 ราย
ตัวเลขฉีดวัคซีนสะสมล่าสุด ณ 24 มิ.ย. 2565

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 4,563 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,560 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,363 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,001 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,236 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,162 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,224 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,688 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,185 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,836 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,501 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,474 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,801 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,833 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,263 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,153 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,967 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,272 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,892 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,784 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,714 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,387 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,299 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,313 ราย : เสียชีวิต 16 ราย

รายงานผู้ป่วยโควิด 24 มิ.ย.

หมายเหตุ : * เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม