ขึ้นราคาต่อเนื่อง เนื้อไก่ ผักกาดขาว ต้นหอมขึ้นโลละร้อย

สินค้าขึ้นราคา ไก่ ต้นหอม
ภาพจาก Freepik

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรขึ้นราคาต่อเนื่อง ต้นหอมแตะกิโลละร้อย เนื้อไก่ชำแหละปรับราคาขึ้น

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาจำหน่ายปลีกสินค้าใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 27 มิ.ย. เปรียบเทียบกับวันที่ 26 มิ.ย. 2565 พบว่ามีสินค้าหลายรายการปรับราคาสูงขึ้นได้แก่

  • ต้นหอม คละ ปรับขึ้น 10 บาท/กก. เป็น 115-120 บาท/กก.
  • ต้นหอม คัด ปรับขึ้น 10 บาท/กก. เป็น 125-130 บาท/กก.

เนื่องจากมีพายุฝนสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

  • ผักกาดขาว (ลุ้ย) คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 40-45 บาท/กก.
  • ผักกาดขาว (ลุ้ย) คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 30-35 บาท/กก.

นอกจากนี้ ไก่มีชีวิต หน้าโรงฆ่า กทม. ทั่วไปยังมีการปรับขึ้นราคา 2 บาท/กก. เป็น 44-46 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาชิ้นส่วน ไก่สดชำแหละหลายรายการมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่

  • ไก่สดชำแหละ สะโพก ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 90-95 บาท/กก.
  • ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 105-110 บาท/กก.
  • ไก่สดชำแหละ น่อง ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 85-90 บาท/กก.
  • ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 90-95 บาท/กก.
  • ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) ปรับขึ้น 5 บาท/กก. เป็น 70-75 บาท/กก.

โดยก่อนหน้านี้ ขึ้นฉ่ายยังปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วย โดยขึ้นฉ่ายคัด ปรับขึ้น 10 บาท เป็น 90-100 บาท/กิโลกรัม ส่วนขึ้นฉ่ายคละ ปรับขึ้น 10 บาท เป็น 70-80 บาท/กิโลกรัม