Xerox เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 15%

xerox เลิกจ้าง
ภาพจาก Xerox Newsroom

ยักษ์ “ซีร็อกซ์” เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 15% พร้อมปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด

วันที่ 4 มกราคม 2567 สำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานว่า ยักษ์เทคโนโลยีการพิมพ์ “ซีร็อกซ์” (Xerox) ประกาศแผนการลดพนักงาน 15% ซึ่งจะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2567 ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานรูปแบบใหม่

ตามเอกสารที่ Xerox ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Xerox มีพนักงานประมาณ 20,500 คน หมายความว่าจะมีพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างครั้งนี้ประมาณ 3,075 คน

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุด้วยว่า แผนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้เกี่ยวกับการลดความซับซ้อนในธุรกิจการพิมพ์ที่เป็นหัวใจหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจทั่วโลก และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลอื่น ๆ รวมถึง Xerox ยังได้ตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อดำเนินการตามแผนงานในปีนี้


นายสตีเว่น แบนด์โรว์แซ็ก (Steven Bandrowczak) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Xerox กล่าวว่า การปรับโมเดลธุรกิจของ Xerox จะช่วยให้การดำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเข้าสู่ตลาดของบริษัท