NIA สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชื่อมสตาร์ตอัพ-ชุมชน พัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน นำร่องย่านเกาะรัตนโกสินทร์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประเดิมพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เดินหน้าสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ผนึกกำลังร่วมสตาร์ตอัพ-เอกชน-ชุมชน สร้างธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า NIA มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคม และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งล่าสุดได้ผลักดันโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge) จนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน สตาร์ตอัพ และธุรกิจท้องถิ่นในย่านรัตนโกสินทร์ ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วอย่าง Trawell PASS (ทราเวล พาส): แพลตฟอร์มนำเที่ยววิถีชุมชน ที่ช่วยแนะนำย่าน ชุมชน ร้านค้าสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลงใหลการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองซึ่งต้องการสัมผัสความเป็นท้องถิ่นจริงๆ   และ MuV: รถตุ๊กตุ๊กคนเมืองพลังงานไฟฟ้า ยานพาหนะที่จะช่วยเปลี่ยนเมืองกรุงให้เป็นเมืองสีเขียว

Trawell PASS : trawellthailand.com

พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งงานสร้างสรรค์ (Creativity) ศิลปะ (Art) วัฒนธรรม (Culture) ตลอดจนประวัติศาสต์ของประเทศไทยที่สำคัญและโดดเด่นอย่างมีอัตลักษณ์ อาทิ  พื้นที่ท่าเตียน   ปากคลอง  ท่าช้าง  ท่าวังและท่าพระจันทร์ บางลำพู

“ยกระดับย่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องดึงกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดีย ซึมซับวิถีการดำเนินชีวิตของนักเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย พร้อมผสมผสานสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์สังคมและตลาด ที่สำคัญคือต้องต่อยอดทักษะที่มีอยู่ในชุมชน หรือในย่านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  สู่สินค้า บริการ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ”

โดย 3 ปีที่ผ่านมา NIA ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การริเริ่มโครงการ การบ่มเพาะ การดำเนินโครงการนำร่อง และการขยายผล โดยมีการพิจารณาภายใต้เกณฑ์ความเป็นนวัตกรรม ไตรกำไรสุทธิ (คน สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ) และความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งได้สนับสนุนแล้ว 140 โครงการ รวมกว่า 146 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 860 ล้านบาท

 

Previous articleหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าบวก1จุด ซื้อขายหนาแน่น 3 หมื่นล้าน
Next articleจีไอทีโดดร่วมประมูลทับทิมมูลค่ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หนุนให้ไทยเข้าถึงวัตถุดิบชั้นดี