กปภ. ยืนยันน้ำประปา “สมุทรสาคร-ชลบุรี” ปลอดภัยจาก “สารแคดเมียม” พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

น้ำประปา“สมุทรสาคร-ชลบุรี

กปภ.เก็บตัวอย่างน้ำประปา “สมุทรสาคร-ชลบุรี“ ยืนยันน้ำประปาอุปโภคบริโภค ปลอดภัยจากสารแคดเมียม พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งว่า กปภ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรีมาตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับประชาชน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ.ปลอดภัยจากสารแคดเมียม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ PWA Contac