ไอเดียเก๋“กระบอกไม้ไผ่ใส่อาหาร”งานฝีมือ OTOP ชุมชนเมืองโคราช

วิถีชุมชน อ.ครบุรี โคราช ออกโปรดักซ์ใหม่ดีไซน์เจ๋ง “กระบอกไม้ไผ่ใส่อาหาร” แกะลวดลายงดงาม ฝีมือชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP ของ “หมู่บ้านหนองผักไร” สร้างบรรยากาศใหม่แก่การทานอาหารที่ปลอดภัยแถมยังไร้สารพิษตกค้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาว่า คณะกรรมการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการของหมู่บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 หมู่บ้านของอำเภอครบุรี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้มีศักยภาพ ในการรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โดยหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับงบประมาณมาใช้ในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 1,793,040 บาท

Advertisement

โดยในกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ้านหนองผักไรใน เป็นการฝึกอบรมการปรุงอาหารประจำถิ่น และอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในพื้นที่ อาทิ การทำขนมด้วง แกงขี้เหล็ก แกงส้ม น้ำพริกหมูโคราช เป็นต้น พร้อมกับยังมีการฝึกดัดแปลงเอากระบอกไม้ไผ่มาแกะลวดลายและใช้บรรจุอาหารเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในการรับประทานอาหารด้วย

สำหรับอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ถึง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 1 ต.โคกกระชาย มีสะพานไม้ร้อยปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ , บ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ต.โคกกระชาย มีเขื่อนลำแชะและน้ำตกวังเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ, บ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 ต.ครบุรีใต้ มีปรางค์ครบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี , บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ต.จระเข้หิน เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และ บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 ต.ตะแบกบาน เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายด้านอาชีพทางการเกษตร