“พัทลุง” บูมธุรกิจเดินป่าจับกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง

บูมเที่ยวป่า - การจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงถือว่าประสบความสำเร็จ นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติสนใจและมีกำลังจับจ่ายต่อคนสูงกว่าการท่องเที่ยวปกติถึง 4 เท่าตัว

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนพัทลุงเผยยอดรายได้ท่องเที่ยวจังหวัดโตกว่า 4,000 ล้านบาท ชี้ “ธุรกิจนำเที่ยวเดินป่า” รุ่ง ไทย-เทศแห่เที่ยว 3 เขายอดฮิต “เขาล่อนนมสาว-เขาเจ็ดยอด-เขาสามภู” ด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดเผยกลุ่มนักท่องเที่ยวป่า มีกำลังซื้อสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 4 เท่าตัว

นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/ปี เป็นเงินรายได้ที่กระจายเข้าสู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท/ปี หากเปรียบเทียบตัวเลขการใช้จ่ายเงินต่อคนจะเห็นว่านักท่องเที่ยวทั่วไปมีการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยประมาณ 2,000 บาท/คน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินป่า เรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติมีการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยประมาณ 8,000 บาท/คน จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีอัตราการกระจายรายได้ต่อชุมชนสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 4 เท่า ดังนั้น หากมีการส่งเสริม และบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

นายเจริญชัย ช่วยชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทลุง อีโคทัวร์ จำกัด ผู้จัดนำเที่ยวเดินป่า เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวเดินป่า จ.พัทลุง ช่วงหน้าแล้งนี้มีนักท่องเที่ยวป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตะวันออก มาท่องเที่ยวเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เส้นทางแห่งสายน้ำ ชมวิวทะเล และหมอกเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ คือ เขาล่อนนมสาว รองลงมา เขาเจ็ดยอด และเขาสามภู

นายไพรวัลณ์ ชูใหม่ ที่ปรึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ทำกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกร เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นอยู่ดั้งเดิม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมมากกว่า 14 จุดในจังหวัด และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กลางท้องทุ่งนาประมาณกว่า 20 แห่ง

“ธุรกิจท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงได้ขยายตัวมาตั้งแต่ปี 2554 แต่ที่ขยายตัวเติบโตมากในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ และยังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากจังหวัดพัทลุงได้เปรียบอีกหลายจังหวัด เพราะชาวบ้านยังคงดำเนินวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอยู่มาก สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองเต็มที่ และนโยบายปี 2563 ก็ยังเน้นการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีหลายมาตรการในการส่งเสริม”

นายไพรวัลณ์กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ขยายตัวเติบโตประมาณปีละ 7% ในปี 2561 ทำรายได้ประมาณ 3,400 ล้านบาท แต่ยอมรับว่า ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เข้าระบบประมาณ 30% คาดการณ์ได้ว่ามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี


อนึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม ปี 2562 ว่า เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนมกราคม ปี 2562 ยังคงขยายตัวในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค หากพิจารณาในส่วนของภาคใต้ ยังขยายตัวในอัตราเร่ง สะท้อนจากรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือนมกราคม ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 9.8 ต่อปี โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้น จากรายได้ผู้เยี่ยมเยือนของคนไทยและคนต่างประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 7.4 และ 10.3 ต่อปีตามลำดับ