“สระแก้ว”มอบอุปกรณ์การแพทย์ สสจ.บันเตียเมียนเจย ตาม MOU กระทรวงสาธารณสุข

“สระแก้ว”มอบอุปกรณ์การแพทย์ สสจ.บันเตียเมียนเจย ตาม MOU กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลอรัญประเทศ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ คุณหญิงป๊อก นาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมด้วย ดร.แก้ว โสเพ็กทรา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย ดี.ฮูล สอคพอลลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปอยเปต และหัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิชิตฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวแสดงความยินดีกับทั้งสองจังหวัดที่มีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขด้วยดีมาโดยตลอด การมอบวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลปอย และ Health Center Poipet จังหวัดบันเตียเมียนเจย จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้งสองจังหวัด โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นายแพทย์สุภโชคฯ เพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะทำให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่องมือแพทย์จะช่วยให้โรงพยาบาลปอตเปตสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยในระยะต้นก่อนที่จะส่งต่อมาประเทศไทย ก่อนหน้านี้เราได้มีการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ฝั่งปอตเปต โดยโรงพยาบาลปอตเปตจะมาฝึกงานที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลมงคลบุรีจะมาฝึกงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งช่วยลดอัตราการตายจากการส่งต่อได้อย่างมาก ทำให้เกิดความเข้าใจและทำงานได้ราบรื่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีขึ้น อนาคตก็จะมีการขยายการฝึกโดยให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในลำดับต่อไป

“สระแก้ว”มอบอุปกรณ์การแพทย์ สสจ.บันเตียเมียนเจย ตาม MOU กระทรวงสาธารณสุข

โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดให้มีความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาครอบคลุมในสาขาต่างๆใน 4 ด้านได้แก่ 1 การสอบสวนการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 3 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย 4 การพัฒนา Sister Hospital ในปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดพระตะบอง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) ตามแผนงานโครงการโรงพยาบาลอรัญประเทศมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลปอยเปต ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งได้ดำเนินการไประหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สนับสนุนให้กับทางโรงพยาบาลปอยเปตและ Health Center Poipet เป็นมูลค่าประมาณ 8 แสนบาท ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลอรัญประเทศได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีส่งมอบขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลปอยเปต จำนวน 7 รายการ Health Center Poipet จำนวน 2 รายการ


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ