กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero Application

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Digital Utility  ที่มีแนวคิด “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019 จัดขึ้นพร้อมกับงาน “Secutech Thailand 2019” ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” จัดขึ้น 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104 – 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กฟภ. มีทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility (Transformation to the Era of The Digital Utility) ที่มีแนวคิด “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยให้มีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ด้วยยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. 5 ด้าน ได้เริ่มดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมจำนวน 49 โครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ องค์กรดิจิทัล หรือ Digital Utility โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1) ยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) มีจำนวน 11 โครงการ

2) เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) มีจำนวน 8 โครงการ

3) ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) มีจำนวน 7 โครงการ

4) เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) มีจำนวน 6 โครงการ

5) แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มีจำนวน 17 โครงการ

ทั้งนี้ จากการมุ่งพัฒนาดังกล่าว ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า หรือประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการของ PEA ทั้งด้านงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง

เพื่อส่งเสริมศักยภกาพของประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต, บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด และบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด ได้กำหนดจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019” งานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ด้านพลังงานไฟฟ้าและอาคารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน “Secutech Thailand 2019” งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย-บรรเทาสาธารณภัย และสมาร์ทลีฟวิ่ง ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104 – 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” เพื่อเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน Thailand Building Fair 2019 และ Secutech Thailand 2019 ในปีนี้ทาง PEA เตรียมชู 2 นวัตกรรมภายในบูธนิทรรศการ คือ  1) PEA IHAPM (Intelligent Home Appliances Power Monitoring) เป็นเครื่องตรวจจับและ ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานทั่วไป รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าดับผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วย Application IHAPM ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นระบบเดิมและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับระบบ IoT โดยจะมีการจำลองห้องนั่งเล่นภายในบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ห้องนั่งเล่นรูปแบบเก่า ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบปกติทั่วไป และห้องนั่งเล่นรูปแบบใหม่ ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารองรับระบบ IoT โดยห้องทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องแสดงการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Application IHAPM

2) PEA Solar Hero เป็น Application แรกในประเทศไทยที่นำ Digital Platform มาช่วย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารการคำนวณความคุ้มทุน รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ One Stop Service

อย่างไรก็ตาม PEA หวังว่างาน Thailand Lighting Fair ซึ่งจัดร่วมกับ Thailand Building Fair และ Secutech Thailand จะเติบโต ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอกย้ำจุดยืนในการเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงาน แสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ อันจะนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ