“บึงกาฬ” มอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนแก้ปัญหาที่ทำกิน วอนอย่านำไปขายต่อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.ค. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 206 แปลง ตามโครงการ “แจกโฉนดทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทางศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดเลย ได้นำนโยบายของรัฐ ในการให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างทั่วถึง และเป็นเอกภาพในการถือครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานความช่วยเหลือนานัปการแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าตลอดการครองสิริราชสมบัติ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้ฝากให้ประชาชนที่มารับโฉนดรักษาที่ดินของตัวเองให้ดี เพราะมีบางคนบางส่วนที่ได้โฉนดมาแล้วเอาไปขายให้กับคนอื่น เพราะการที่ได้รับโฉนดที่ดินนั้น เป็นการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านและครอบครัว และยังเป็นการเพิ่มพลังการผลิตแก่แผ่นดินและประเทศชาติด้วย

 

               

ที่มา : มติชนออนไลน์