นนทบุรีผ่อนคลายมาตรการ ดื่มได้ถึง 5 ทุ่ม เปิดร้านเกม มีผล 1 ธ.ค.

นนทบุรี ผ่อนคลายมาตรการ ดื่มได้ถึง 5 ทุ่ม เปิดร้านเกม มีผล 1 ธ.ค.
ภาพจาก pixabay

นนทบุรี มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม เปิดเกมตู้ ร้านเกม สนามเด็กเล่น สวนน้ำและสวนสนุก มีผล 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3490/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 66) ผ่อนคลายให้สถานที่เปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรม หรือให้บริการได้โดยมีเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมาตรการสำคัญ มีดังนี้

  1. ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
  • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

2. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน

3. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

  • เปิดร้านได้ตามเวลาปกติ
  • บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA หรือ Thai Stop COVID Plus
  • จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

4. เปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  • สถานที่เล่นตู้เกม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมฺซนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
  • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
  • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
  • สวนน้ำและสวนสนุก