อย. จี้ผู้นำเข้าเรียกคืนหมี่ซีดาพ (Mie Sedaap) หลังพบสารปนเปื้อน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

พบการปนเปื้อนสารเอทิลีนออกไซด์ในหมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่นซองสีดำ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และรุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ผลตรวจวิเคราะห์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ซีดาพที่จำหน่ายในประเทศไทย พบข้อบกพร่องโดยมีสารเอทิลีนออกไซด์ปนเปื้อนใน 2 ตัวอย่าง คือ

หมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่น (บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่เผ็ดเกาหลี) ซองสีดำ เลขสารบบอาหาร 10-3-12535-5-0548 จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และ รุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22

โดย อย.ดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ ณ บริษัทผู้นำเข้าและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือบริษัทผู้นำเข้าให้เรียกคืนสินค้าทุกชิ้น และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกพื้นที่

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ได้เรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ซีดาพ (Mie Sedaap) ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 รายการ เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารเอทิลีนออกไซด์ แต่ อย.ตรวจสอบแล้วไม่พบการนำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรุ่นการผลิตดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมตรวจสอบสถานที่นำเข้าและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตรวจหาสารเอทิลีนออกไซด์ ก่อนจะพบการปนเปื้อนดังกล่าว

ทั้งนี้จากการค้นข้อมูลพบว่า เอทิลีนออกไซด์ เป็นแก๊สไม่มีสี แต่มีกลิ่นเฉพาะตัวและติดไฟได้ โดยมักนำมาใช้อบฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนความร้อน แก๊สชนิดนี้ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา เยื่อบุ หลอดลมและปอด