เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ลุยตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV

EV Station Pluz พญาไท เปาโล

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล ลงนามความร่วมมือกับ OR ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ อำนวยความสะดวกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้า ใน 11 สาขา ทั่วพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอิทธิ ทองแตง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมด้วย นางศศิธร มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มพรีเมี่ยม เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล รักษาการผู้อำนวยการสายจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าและผู้อำนวยการประจำสำนักประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า

Advertisement

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมกับ นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน พร้อมด้วย นายพีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจEV อีโคซิสเท็ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ ในเครือโรงพยาบาลฯ ทั้ง 11 สาขา ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้รถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมบริการที่รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล

Advertisement

ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ไม่มีคำว่าหยุดนิ่งของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย