รพ.บางมดผุดคลินิกกลางเมืองขยายฐาน

นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมการแข่งขันของศัลยกรรมความงามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนของคลินิกที่เพิ่มขึ้น และการเข้ามาของคลินิกศัลยกรรมจากต่างประเทศในลักษณะการร่วมทุน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ขณะที่ผู้บริโภคก็ให้ความสนใจในการทำศัลยกรรมและดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดนี้แข่งขันสูง ด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้น กลายเป็นโอกาสของ รพ.บางมด ล่าสุดได้เปิดคลินิกต้นแบบ The Lux Clinic by Bangmod เมื่อปลายปีก่อนที่สุขุมวิท 39 ซึ่งถือเป็นการขยายสาขาของ รพ.บางมดออกไปสู่ย่านกลางกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับชาวต่างประเทศที่มาใช้บริการโดยตรง และที่พักอาศัยในไทย รวมทั้งขยายฐานกลุ่มคนไทยมากขึ้น สำหรับ “The Lux Clinic by Bangmod” มีบริการครอบคลุมทั้งศัลยกรรม ดูแลผิวหนังเช่นเดียวกับศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด โดยวางคอนเซ็ปต์ให้เป็น “คลินิกมาตรฐานระดับโรงพยาบาล” คือ การบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว แต่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ รวมถึงทีมบุคลากรคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำคนไข้ ทั้งก่อนและหลังเข้ารับบริการ โดยปี 2562 ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้วางงบฯการลงทุนไว้ 40 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนเปิดคลินิก “The Lux Clinic by Bangmod” 20 ล้านบาท งบฯทางการตลาด 20 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2561 จากการมีสาขาเพิ่มขึ้น และการเพิ่มของผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ