“วรวุฒิ อุ่นใจ” ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีผล 1 มี.ค.นี้

รายงานจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ระบุว่า นายวรวุฒิ อุ่นใจ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ในวาระพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภาระกิจด้านอื่นตามที่ตั้งใจไว้ ทําให้ไม่สามารถสละเวลาเพื่อบริหารงานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


ในการนี้ ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้ไม่เกิดความสับสน ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารักษาการในตําแหน่งประธานสมาคมฯ จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระพ.ศ. 2563-2565 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ