“หมอยง” เผยโควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องปรับ

“หมอยง” ชี้โควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยน การระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนแปลง ฝ่ายเกี่ยวข้องต้องปรับกลยุทธ์เพื่อการดำเนินชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัส ในสภาวะที่สมดุลให้ได้

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ว่า

โควิด-19 สถานการณ์ของกาลเวลาเปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของ COVID-19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ความรุนแรงลดลง แต่เดิมกลยุทธ์ต้องการไม่ให้มีโรค COVID หรือป้องกันการติดเชื้อแบบเด็ดขาด มีการปิดเมืองลดการเดินทาง ทำงานที่บ้าน และมาตรการต่างๆออกมามากมาย

ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า ไวรัส COVID-19 ไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปได้ โรคสามารถติดต่อได้ง่าย จึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ส่วนน้อยที่เป็นรุนแรงถึงเสียชีวิต ถ้านับจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่รวมการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR และการตรวจ ATK แล้ว มีผู้เสียชีวิตประมาณหนึ่งถึงสอง ในพันของผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่มีภูมิต้านทานนั้นเอง

นับจากนี้ถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อมาก่อน หรือได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น การติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ

การดำเนินชีวิตจะต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัสในสภาวะที่สมดุลอยู่ด้วยกัน และให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด แม้จะยังมีผู้ป่วยอยู่จะต้องปกป้องกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในที่สุดไวรัสนี้จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ฤดูร้อนโรคนี้จะลดน้อยลง จะไปเพิ่มขึ้นในฤดูฝนเดือนมิถุนายนในช่วงนักเรียนเปิดเทอมถึงเดือนกันยายน และจะลดลงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม จะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่มาก ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งจะเป็นวัฏจักรต่อไปแบบโรคทางเดินหายใจที่พบมาโดยตลอด

เด็กนักเรียนจะต้องไปโรงเรียนปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ เด็กทุกคนต้องไปโรงเรียน การปฏิบัติของโรงเรียนและนักเรียน ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ มีมาตรการดูแลลดการระบาดให้น้อยที่สุด การเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้มาจากต่างประเทศ ในเมื่อโรคนี้มีทั่วโลก การเดินทางท่องเที่ยวจะผ่อนปรนมากขึ้น ลดการตรวจเชื้อ PCR ผ่อนปรน เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ


ชีวิตประจำวันก็จะมีการผ่อนปรนมากขึ้น ทั้งทางธุรกิจ สังคมก็จะเดินได้ด้วยดี เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนทั่วไปต้องยอมรับความจริง ถ้าเราช่วยกันปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และให้ทุกชีวิตกลับดำเนินเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ทุกชีวิตได้เดินหน้าต่อไป