CPN ขานรับนโยบายรัฐ งัดมาตรการช่วยประหยัดพลังงาน

“เซ็นทรัลพัฒนา” ขานรับนโยบายรัฐ งัดแผน Proactive & Flexible Energy Efficiency หวังตอกย้ำผู้นำศูนย์การค้าประหยัดพลังงาน ทั้ง 36 สาขาทั่วประเทศ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นความสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน

จึงได้ขานรับมาตรการของภาครัฐ ด้วยแผน Proactive & Flexible Energy Efficiency มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานในช่วงวันธรรมดา (จันทร์- ศุกร์)  โดยยังคงรักษาระดับอุณหภูมิภายในศูนย์การค้าให้เย็นสบายไม่กระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า โดยศูนย์การค้าได้แบ่งมาตรการเร่งด่วน Central’s Energy Efficiency Master Plan 2022 ประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนกลาง ออกเป็น 4 มาตรการ ประกอบด้วย

Advertisement

1.ปรับลดเวลาการใช้งานเครื่องตามเวลาการเปิดบริการศูนย์การค้าและสอดคล้องกับจำนวนผู้มาใช้บริการโดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 26.5-28 องศาเซลเซียส

2.ภายในศูนย์การค้า ปรับลดการเปิดไฟล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ และปิดไฟให้เร็วขึ้นหลังปิดให้บริการศูนย์การค้า ยกเว้นโซนร้านอาหารและโรงหนัง ให้เปิดไว้ 70% จนกว่าลูกค้าจะกลับ ส่วนในลานจอดรถ ปรับลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงกลางวัน ยกเว้นลานจอดที่จัดไว้สำหรับลูกค้าโรงหนัง ให้เปิดไว้ 50%

3.ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ปรับลดการเปิดใช้ล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ และปิดให้เร็วขึ้นหลังปิดให้บริการศูนย์การค้า

Advertisement

4.ร่วมกันลดการใช้พลังงานในบริษัท ปรับลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาพักเที่ยง ใช้บันไดขึ้น-ลงระหว่างชั้นแทนการใช้ลิฟท์ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

สำหรับแผนงานประหยัดพลังงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ได้เตรียมการติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Street Light อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งโครงการ รวมถึงพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Eco-Friendly Mall ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

Advertisement

อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ โครงการของเซ็นทรัลพัฒนา 11 แห่งได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Award จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แบ่งเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 แห่งและอาคารสำนักงาน 1 แห่ง