“โควิด” กดดัน คน กทม.57% อยากซื้อรถ

ผลสำรวจปี 2564 นี้ เกือบ 60% ชี้ชัดแม้เกิดวิกฤตโควิด-19 ความต้องการซื้อรถยังมีอยู่ เผยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งลดความเสี่ยงและให้ความสะดวกสบายกว่าระบบขนส่งสาธารณะ ขณะที่ส่วนหนึ่งยกเลิกเหตุเพราะรายได้ลดและเดินทางน้อยลง

เว็บไซต์ Autofun.co.th รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ ได้สำรวจความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อ “ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการซื้อรถของผู้บริโภค” เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด คนไทยมีความกังวลมากเรื่องการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้ความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนจะซื้อรถยนต์ เนื่องจากใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

จากผลการสำรวจสรุปได้ว่า ท่ามกลางตัวเลือกต่าง ๆ ในการเดินทาง ความกังวลในการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (ระบบขนส่งสาธารณะได้คะแนนน้อยที่สุด) เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

รถยนต์ส่วนตัวทางเลือกที่ดีที่สุด ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นการเดินทางเพียงอย่างเดียวที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้น

หากวิเคราะห์เรื่องโรคระบาดและการซื้อรถยนต์แล้ว ตัวเลขจากผลการสำรวจชี้ว่า เมื่อความต้องการความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น ตัวเลขความต้องการซื้อรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยมีสัดส่วนของตัวเลขมากกว่าครึ่งต้องการซื้อรถยนต์ภายในปี 2564 นี้ และสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่ใช้รถยนต์ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีรถยนต์

ในภาพรวมผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ในปี 2564 นี้ 56.8% ยังคงต้องการซื้อรถใหม่จะไม่มีการปรับแผนการซื้อ อาจจะเลื่อนเวลาออกไปบ้าง และบางส่วนอาจจะตัดลดงบประมาณลง แต่ยังคงซื้ออยู่ โดยปัจจัยในการตัดสินใจซื้อก็คือ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

และผลการสำรวจอีก 43.2% ที่จะยกเลิกแผนการซื้อรถในปีนี้ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องรายได้ และอีกส่วนหนึ่งความต้องการเดินทางลดลง อันมีผลกระทบจากโควิด-19


AutoFun คาดการณ์ว่า “สถานการณ์โรคระบาดนี้จะทำให้สังคมสนใจในเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยรอบตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นว่าความสะดวกในการใช้รถยนต์ส่วนตัวนั้นจะโดดเด่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ

โควิด-19 ปลุกความต้องการของผู้คนเรื่องการมีพื้นที่ส่วนตัวขณะเดินทาง ผู้บริโภคต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวเพื่อให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ช่วงโรคระบาดเพิ่มข้อจำกัดต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคเช่นกัน

ข้อดีของสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ผู้บริโภคคนไทยตระหนักและให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น หากมองในแง่ของพฤติกรรมการซื้อรถ การตัดสินใจจะมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ