ค่าสอบทักษะ…ใครจ่าย ?

สอบทักษะ
คอลัมน์ : SD Talk
ผู้เขียน : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
https://tamrongsakk.blogspot.com

มีคำถามที่น่าสนใจเข้ามา ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็เลยขอเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ

เรื่องของเรื่องคือ บริษัทต้องการจะให้พนักงานมีทักษะเชิงช่าง เกี่ยวกับเครื่องมือวัด เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะในเรื่องนี้มาเพื่อประโยชน์ในการทำงานด้านช่าง เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า…ถ้าจะส่งพนักงานไปฝึกอบรมและสอบวัดทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรตามที่บริษัทต้องการแบบนี้ บริษัทควรจะเป็นคนจ่ายเงิน หรือควรจะให้พนักงานเป็นคนจ่าย ?

ผมจึงมีประเด็นชวนให้คิดอย่างนี้ครับ

1.ใบวุฒิบัตรดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหรือไม่

ถ้าตอบคำถามนี้ว่ากฎหมายบังคับว่าช่างที่ทำงานจะต้องมีวุฒิบัตร บริษัทควรกำหนดไว้ใน spec ที่จะรับผู้สมัครในตำแหน่งนี้เอาไว้เลยว่า “จะต้องมีวุฒิบัตร” ถ้าผู้สมัครคนไหนไม่มีวุฒิบัตรบริษัทก็ไม่ต้องเชิญมาทดสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ กรณีนี้ผู้สมัครก็ต้องจ่ายเงินเอง

ส่วนช่างที่ทำงานมาก่อนมีกฎหมายบังคับว่าต้องมีวุฒิบัตร ก็ต้องจ่ายค่าอบรมและทดสอบเอง เพราะจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกับผู้สมัครงาน แต่ความเห็นส่วนตัวของผมคือ ในกรณีนี้ถ้าช่างที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีวุฒิบัตรจำนวนไม่มากนัก บริษัทจะใจดีจ่ายค่าอบรมและทดสอบก็ได้นะครับ

ซึ่งไม่น่าจะใช้งบประมาณมากมายอะไร จนบริษัทรับไม่ไหว เพราะเสมือนกับบริษัทส่งช่างไปเข้าอบรมแบบ public training ตามปกติแหละครับ

2.ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีวุฒิบัตร อันนี้เป็นความต้องการของบริษัทที่อยากจะให้ช่างมีวุฒิบัตรใช่หรือไม่

ถ้าตอบข้อนี้ว่าเป็นความต้องการของบริษัท บริษัทควรจะต้องเป็นคนจ่ายค่าอบรมและทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร เพราะบริษัทอยากจะให้ช่างมีคุณสมบัติและมีวุฒิบัตรตามที่บริษัทต้องการ

3.ถ้าไม่มีวุฒิบัตรนี้ช่างจะไม่สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่

ถ้าตอบข้อนี้ว่าพนักงานก็ทำงานได้ตามปกติ คือทำมาแล้ว ทำอยู่ ทำต่อไปก็ทำได้ อย่างนี้ถ้าบริษัทอยากจะให้ช่างมีวุฒิบัตร บริษัทก็ควรจะต้องเป็นคนจ่ายค่าอบรมและค่าทดสอบครับ เพราะถึงไม่มีวุฒิบัตรก็ทำงานนี้ได้

แต่ถ้าตอบว่าถ้าช่างไม่มีวุฒิบัตรจะไม่สามารถทำงานนี้ได้ ก็ต้องทำตามข้อ 1

4.บริษัทมีการจ่ายค่าทักษะนี้โดยอ้างอิงกับวุฒิบัตรหรือไม่ เช่น ถ้าช่างคนไหนมีใบวุฒิบัตรนี้ก็จะได้ค่าทักษะเดือนละ…บาท ถ้าช่างคนไหนไม่มีวุฒิบัตรก็จะไม่ได้รับค่าทักษะ

ถ้าตอบข้อนี้ว่าบริษัทจ่ายค่าทักษะให้ตามวุฒิบัตร อย่างนี้บริษัทควรจะไปกำหนดไว้ใน spec ตั้งแต่ตอนจะรับผู้สมัครเข้ามาทำงานให้ชัดเจน ดังนั้น ผู้สมัครต้องเสียเงินไปอบรมและสอบเพื่อรับวุฒิบัตรมาตั้งแต่แรก

กรณีช่างที่ทำงานอยู่เดิมก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากได้ค่าทักษะเพิ่ม ก็ต้องจ่ายเงินไปอบรมและทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรเอง เพราะถ้าช่างมีวุฒิบัตรก็จะได้เงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งจะเป็นหลักการเดียวกับผู้สมัครที่บริษัทจะรับเข้ามาทำงาน เพราะการมีวุฒิบัตรจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงจูงใจกับตัวของช่างเองที่จะได้รับค่าทักษะเพิ่มขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ใครจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยยังไง ก็ลองเอาไปคิดกันดู โดยใช้หลักกาลามสูตรนะครับ