ประวัติสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปู

ชื่อ นามสกุล : นางสมฤดี ชัยมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันอายุ 58 ปี


ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ / ผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา :

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน :

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ, Hunnu Investments Pte. Ltd.
 • กรรมการ, AFE Investments Pty. Ltd.
 • กรรมการ, BMS Coal Sales Pte. Ltd.
 • กรรมการ, Banpu Singapore Pte. Ltd.
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ, BP Overseas Development Co., Ltd.
 • กรรมการ, Centennial Coal Co., Ltd.
 • กรรมการ, Hunnu Coal Pty. Ltd.
 • กรรมการ, Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
 • กรรมการ, บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด
 • กรรมการ, Banpu Coal Investment Co., Ltd.
 • กรรมการ, Asian American Coal, Inc.
 • กรรมการ, AACI SAADEC (BVI) Holdings Ltd.
 • กรรมการ, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
 • กรรมการ, Banpu Australia Resources Pty. Ltd.
 • กรรมการ, Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
 • กรรมการ, BPIN Investment Co., Ltd.
 • กรรมการ, Sunseap Group Pte. Ltd.
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
 • กรรมการ, Banpu North America Corporation
 • กรรมการ, BOG Co., Ltd.
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด
 • กรรมการ, Durapower Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ, บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการ, FoMM Corporation
 • กรรมการ, Banpu Japan K.K.
 • กรรมการ, Centennial Energy Pty Ltd.

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ