ส.ว.ไฟเขียว กฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย

ชวลิต วิชยสุทธิ์

“ชวลิต” เผย ส.ว.เห็นชอบร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน มั่นใจสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ เสร็จทันสมัยประชุมนี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องก้นและปราบปรามการซ้อมทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จแล้ว และส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ กมธ.ได้ปรึกษาหารือกันนอกรอบพบว่า ส.ว. ได้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเล็กน้อย ไม่กระทบสาระสำคัญโดยยังคงหลักการสำคัญที่ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีกับ UN จำนวน 2 ฉบับ คือ

  1. อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT)
  2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : ICPPED)

จากนี้ไป กมธ.ที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะไปทำความเข้าใจกับที่ประชุมพรรคของตนเอง รวมทั้งประสานกับวิปแต่ละพรรคการเมืองเพื่อขอเลื่อนระเบียบวาระให้ขึ้นมาพิจารณาก่อนเพื่อให้ทันในสมัยประชุมนี้ อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่อดีต ผกก.ที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านหนึ่งและคณะเจ้าหน้าที่ซ้อมทรมานผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งจนเสียชีวิต เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ทำให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้รับความสนใจและติดตามจากประชาชนทั่วไป และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะทูตานุทูตถึง 23 ประเทศ เดินทางมาพบผมและคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค ภารกิจด้านสิทธิมนุษยชน สอบถาม ติดตามร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ. … และติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย


“สภาชุดนี้จะมีส่วนสร้างภาพลักษณ์ประเทศด้วยการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเป็นธรรมกับประชาชน และมีสาระที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 2 ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้นานาอารยประเทศเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น” นายชวลิตกล่าว