ประวิตร ลงนาม ข้อความสารแสดงความเสียใจ ควีน เอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต

เปิดข้อความสาร ประวิตร ถึง นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ควีน เอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต อุทิศพระวรกายตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีข้อความสารถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบท ทรัสส์ The Right Honourable Elizabeth Truss MP) โดยสรุปสาระสำคัญจากข้อความสาร ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวไทย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในช่วงเวลาที่เศร้าโศกนี้

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอุทิศพระวรกายและทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนสหราชอาณาจักรและประชาคมทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์เป็นที่สรรเสริญและชื่นชมไปทั่วโลก และจะเป็นที่จดจําตลอดไป การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2539 จะเก็บเป็นความทรงจำในใจของคนไทย และในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ชาวไทยขอร่วม ระลึกถึง และสวดภาวนากับรัฐบาลสหราชอาณาจักร และประชาชนสหราชอาณาจักร