ตรวจแถว-เช็กชื่อ 10 พรรคฝ่ายค้าน 187 เสียง ลุ้น ชิง จัดตั้งรัฐบาล

10 พรรคฝ่ายค้าน

ข่าวลือ-ข่าวปล่อย พรรค 2 ป. แพ้ศึก (เลือกตั้ง) แต่ยังไม่ (ยอม) แพ้สงครามสืบทอดอำนาจ หาช่อง “เปิดดีล” กับพรรคเพื่อไทย “ตลบหลัง” พรรคก้าวไกล “จัดตั้งรัฐบาล” ลอยลมหนาหู

ไม่ว่า “ต้นเสียง” กระบอก “ข่าวปลอม” เขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 จะกระจายมาจาก “กองเชียร์-ติ่งลุงตู่” ที่มีวาระอยากให้ “2 ลุงไปต่อ” หรือมาจากการ “ขยิบตา” ของ 2 ป. เพื่อ “พลิกขั้ว” จัดตั้งรัฐบาล

แต่บรรยากาศในทำเนียบรัฐบาล-วงประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล-ข้าราชการระดับสูงยังคง “แอบลุ้น-เผื่อใจ” นั่งเก้าอี้ฝ่ายบริหารตัวเดิม-ทำงานกับ “นายกฯหน้าเดิม”

ไม่ว่าสมการพลิกขั้ว-พลิกลิ้นเป็น “รัฐบาลเสียงข้างมาก” ที่นำโดยพรรคเพื่อไทย “ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว” เคลื่อนไหวอยู่หลังม่านฉากเลิฟซีน-จับมือเซ็นเอ็มโอยูรัฐบาลก้าวไกล 8 พรรค 313 เสียง จะมีจริงหรือไม่

แม้กระทั่งการจัดตั้ง “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” โดยยืมมือ ส.ว.250 ไฮเจ็คเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกลางสภาจะเป็นไปได้อย่างไร ยังไม่ได้สามารถปิดตายได้ทุกประตู

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอะไรบิ๊กเซอร์ไพร์สจะมี “พรรคฝ่ายค้านหน้าใหม่” เกิดขึ้น 10 พรรค 187 เสียง

Advertisement

พรรคภูมิใจไทย

ส.ส. 70 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 3 คน ได้แก่ 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค 2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และ 3.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค

ส.ส.เขต 67 คน ได้แก่ บุรีรัมย์ ได้แก่ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ เขต 1 นายไชยชนก ชิดชอบ เขต 2 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา เขต 3 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ เขต 5

นายศักดิ์ ซารัมย์ เขต 6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน เขต 7 นายไตรเทพ งามกมล เขต 8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี เขต 9 และนายจักรกฤษณ์ ทองศรี เขต 10

สุรินทร์ ได้แก่ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เขต 1 น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์ เขต 3 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ เขต 6 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ เขต 7 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ เขต 6

Advertisement

ศรีสะเกษ ได้แก่ นายธนา กิจไพบูลย์ชัน เขต 3 และนายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เขต 8 อุบลราชธานี นายสุทธิชัย จรูญเนตร เขต 5 น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย เขต 8 น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช เขต 11 ยโสธร นายธนพัฒน์ ศรีชนะ เขต 3

อำนาจเจริญ ได้แก่ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เขต 1 และนางญาณีนาถ เข็มนาค เขต 2 นครพนม นายอลงกต มณีกาศ เขต 3 และนายชูกัน กุลวงษา เขต 4 บึงกาฬ ได้แก่ นายสยาม เพ็งทอง เขต 1 และนายสุวรรณา กุมภิโร เขต 2

กาฬสินธุ์ น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ เขต 4 มหาสารคาม นายลักธชัย โชคชัยวัฒนากร เขต 3 ขอนแก่น ได้แก่ นายเอกราช ช่างเหลา เขต 1 และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ เขต 11 เลย นายธนยศ ทิมสุวรรณ เขต 3

ชัยภูมิ ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เขต 3 และนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ เขต 6 นครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เขต 9 ปราจีนบุรี นายอำนาจ วิลาวัลย์ เขต 1 ลพบุรี ได้แก่ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เขต 3 นายนรินทร์ คลังผา เขต 4

สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เขต 3 พิจิตร ได้แก่ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ เขต 1 นายวนัย ภัทรประสิทธิ์ เขต 2 และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เขต 3 นครสวรรค์ ได้แก่ นายมานพ ศรีผึ้ง เขต 4 และนายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เขต 5

อ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุล เขต 1 และนายกรวีร์ ปริศนานันนกุล เขต 2 พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ เขต 3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เขต 4 และนายประดิษฐ์ สังขจาย เขต 5

อุทัยธานี ได้แก่ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เขต 1 และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เขต 2 ชัยนาท นายมณเฑียร สงฆ์ประชา เขต 2 กาญจนบุรี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน เขต 3 เพชรบุรี นายฤกษ์ อยู่ดี เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ นายสังคม แดงโชติ เขต 1

ระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เขต 1 พังงา นายอรรถพล ไตรศรี เขต 1 สุราษฎร์ธานี นายพิชัย ชมภูพล เขต 6 กระบี่ ได้แก่ นายกิตติ กิตติธรกุล เขต 1 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ เขต 2 และนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เขต 3

นครศรีธรรมราช นายษฐา ขาวขำ เขต 7 และนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล เขต 8 สตูล ได้แก่ นายไพบูลย์ รัชกิจประการ เขต 1 และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เขต 2 สงขลา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เขต 7 และนราธิวาส นายซาการียา สะอิ เขต 4

พรรคพลังประชารัฐ

ได้ ส.ส.41 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 2 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และ 2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค

ส.ส.เขต 39 คน ประกอบด้วย นราธิวาส ได้แก่ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ เขต 2 และนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เขต 3 ปัตตานี นายคอซีย์ มามุ เขต 2 สงขลา นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เขต 4 ตรัง นายทวี สุระบาล เขต 2

นครศรีธรรมราช นายสุธรรม จริตงาม เขต 6 พังงา นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ เขต 2 ราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เขต 2 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ เขต 3 และนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ เขต 5 ชลบุรี นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เขต 10

สระแก้ว นางขวัญทิพย์ เทียนทอง เขต 1 และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เขต 2 ฉะเชิงเทรา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เขต 2 สระบุรี นายองอาจ วงษ์ประยูร เขต 4 สิงห์บุรี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เขต 1 ร้อยเอ็ด นางรัชนี พลซื่อ เขต 3

ชัยภูมิ น.ส.กาญจนา จังหวะ เขต 4 และนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ เขต 7 มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา เขต 1 กาฬสินธุ์ นายจำลอง ภูนวนทา เขต 3 สกลนคร นายชัยมงคล โชยรบ เขต 5 หนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ เขต 1

เพชรบูรณ์ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เขต 1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย เขต 2 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เขต 3 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เขต 4 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เขต 5 และนายอัคร ทองใจสด เขต 6

กำแพงเพชร นายไผ่ ลิกค์ เขต 1 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เขต 2 นายอนันต์ ผลอำนวย เขต 3 และนายปริญญา ฤกษ์หร่าย เขต 4 ตาก นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เขต 3

แม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ เขต 1 เชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เขต 9 พะเยา นายธรรมนัส พรหมเผ่า เขต 1 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง เขต 2 และนายจีรเดช ศรีวิราช เขต 3

พรรครวมไทยสร้างชาติ

ได้ ส.ส.36 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 13 คน ได้แก่ 1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค 2.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 3.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค 4.ม.ล.ชโยทิต กฤดากร 5.นายสุชาติ ชมกลิ่น

6.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รองเลขาฯ 7.นายวิทยา แก้วภราดัย 8.นายชัชวาลล์ คงอุดม 9.นายจุติ ไกรฤกษ์ 10.นายธนกร วังบุญคงชนะ 11.นายเกรียงยศ สุดลาภา 12.นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และ 13.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

ส.ส.เขต 23 คน นราธิวาส นายวัชระ ยาวอหะซัน เขต 1 สงขลา นายศาสตรา ศรีปาน เขต 2 พัทลุง นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร เขต 2 ตรัง นายถนอมพงศ์ หลีกภัย เขต 1 นครศรีธรรมราช น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เขต 10

สุราษฎร์ธานี น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ เขต 1 นายพิพิธ รัตนรักษ์ เขต 2 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ เขต 3 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน เขต 4 นายปรเมษฐ์ จินา เขต 5 และนายธานินท์ นวลวัฒน์ เขต 7

ชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เขต 1 นายสันต์ แซ่ตั้ง เขต 2 และนายสุพล จุลใส เขต 3 เพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เขต 1 และจ่าอากาศเอกอภิชาต แก้วโกศล เขต 3 ราชบุรี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี เขต 1 และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เขต 4

ชลบุรี นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง เขต 4 นครปฐม พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร เขต 2 ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย เขต 1 นครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ เขต 3 พิษณุโลก นายพงษ์มนูญ ทองหนัก เขต 3

พรรคประชาธิปัตย์

ได้ ส.ส.24 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 2 คน ได้แก่ 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (อดีต) หัวหน้าพรรค และ 2.นายชวน หลีกภัย

ส.ส.เขต 22 คน ปัตตานี นายยูนัยดี วาบา เขต 4 สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี เขต 1 นายสมยศ พลายด้วง เขต 3 นายเดชอิศม์ ขาวทอง เขต 5 น.ส.สุภาพร กำเนิดผล เขต 6 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เขต 8 และ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เขต 9

พัทลุง นางสุพัชรี ธรรมเพชร เขต 1 และนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เขต 3 ตรัง น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เขต 3 และนายกาญจน์ ตั้งปอง เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เขต 2 และนายประมวล พงศ์ถาวราเดช เขต 3 สกลนคร นายชาตรี หล้าพรหม เขต 2

นครศรีธรรมราช นายราชิต สุดพุ่ม เขต 1 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง เขต 2 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช เขต 3 ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ เขต 4 นายชัยชนะ เดชเดโช เขต 5 และนางอวยพรศรี เชาวลิต เขต 9 อุบลราชธานี นายวุฒิพงษ์ นามบุตร เขต 2 แม่ฮ่องสอน นายสมบัติ ยะสินธุ์ เขต 2

พรรคชาติไทยพัฒนา

ได้ ส.ส.10 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ส.ส.เขต 9 คน สุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ เขต 1 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เขต 2 นายนพดล มาตรศรี เขต 3 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม เขต 4 และนายประภัตร โพธสุธน เขต 5 นครปฐม นายศุภโชค ศรีสุขจร เขต 1 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เขต 3 และนายอนุชา สะสมทรัพย์ เขต 5 ร้อยเอ็ด อนุรักษ์ จุรีมาศ เขต 1

พรรคชาติพัฒนากล้า

ได้ ส.ส.2 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน คือ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล และส.ส.เขต 1 คน คือ นายประสาท ตันประเสริฐ เขต 6

ขณะที่ “พรรคจิ๋ว” ที่มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 เสียง มี 4 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ พรรคใหม่ นายกฤกิทัช แสงโยธิน พรรคท้องที่ไทย นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล และพรรคครูไทเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง