ประชาธิปัตย์แก้เกมองค์ประชุมล่ม เพิ่มกลุ่มใหม่ 125+6

ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์

ประชาธิปัตย์ แก้เกมองค์ประชุมล่ม กำหนดองค์ประชุมใหม่ 125 + 6 ยื่นดาบรองหัวหน้าภาคเฟ้นโหวตเตอร์  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พรรค แถลงข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคประชาธิปัตย์ ชุดรักษาการ โดยมีวาระพิจารณาเลื่อนและกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและ กก.บห.ชุดใหม่

จากเดิมที่ กก.บห.ชุดรักษาการประชุมและกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ไว้วันที่ 23 กรกฎาคม 2566ว่า สาเหตุที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนนั้น เนื่องจากการประชุม กก.บห. ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดสมาชิกเพื่อให้เป็นองค์ประชุมใหญ่เพิ่มเติม 5 ส่วน ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนภาคละ 25 คน

นายราเมศกล่าวว่า ดังนั้นเมื่อมีการกำหนดองค์ประชุมเพิ่มเติม ก็จะต้องมีการออกระเบียบ ซึ่งในการประชุมกก.บห. ในวันนี้จะได้มีการพิจารณาระเบียบการแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกเพื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่ต่อไป และเมื่อมีการกำหนดสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมใหม่ขึ้น ก็จะต้องมีการทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุมได้รับทราบไม่น้อยกว่า 5 วัน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วนการจะจัดให้มีประชุมใหญ่วิสามัญในวันใดนั้น เมื่อการประชุม กก.บห. ในวันนี้เสร็จสิ้นแล้ว ตนจะได้แจ้งมติจากที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง

“ขั้นตอนคือ เมื่อร่างระเบียบเสร็จแล้ว พรรคจะมีกระบวนการให้รองหัวหน้าพรรคแต่ละภาคได้ไปคัดเลือกสมาชิกมาเป็นองค์ประชุม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร จากนั้นจะได้มาออกเป็นหนังสือเชิญสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ จากนั้นเมื่อกำหนดเวลา ขั้นตอนว่าจะต้องใช้ระยะเวลากี่วัน กก.บห.ทุกท่านก็มีสิทธิเสนอว่าจะมีการประชุมในวันไหนต่อไป” นายราเมศกล่าว

เมื่อถามว่า หากองค์ประชุมไม่ครบอีกจะต้องเลื่อนประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอีกหรือไม่ นายราเมศกล่าวว่า ถ้าหากองค์ประชุมไม่ครบ ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดองค์ประชุมไว้ไม่น้อยกว่า 250 คน

เพราะฉะนั้น สมาชิกที่พรรคกำหนดให้เป็นองค์ประชุมแล้ว หน้าที่ในความรับผิดชอบสำคัญที่สุด เพราะถ้าองค์ประชุมไม่ครบ ไม่มีทางอื่นต้องปิดการประชุม ส่วนใครจะแสดงความคิดเห็น ใครจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในพรรคอย่างไร ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมด

ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์

นายราเมศกล่าวว่า อย่างไงก็ดี ตนมีความมั่นใจว่าองค์ประชุมจะครบ เนื่องจากการประชุม กก.บห.ชุดรักษาการในวันนี้ จะลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นในการกำหนดจำนวนสมาชิกที่จะมาเป็นองค์ประชุม และกำหนดในเรื่องการส่งหนังสือถึงสมาชิกไม่ให้เกิดปัญหาตามข้อบังคับและกฎหมาย เชื่อว่าการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ในครั้งต่อไปจะไม่เป็นปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม กก.บห.ชุดรักษาการในวันนี้จะลงรายละเอียดองค์ประชุมทั้ง 19 กลุ่ม ซึ่ง 18 กลุ่มระบุผู้จะเที่ป็นองค์ประชุมไว้ชัดเจนแล้ว อาทิ เป็นอดีตรัฐมนตรี อดีต กก.บห.พรรค แต่กลุ่มที่ 19 อื่น ๆ ได้เปิดช่องให้ กก.บห.พรรคได้กำหนดองค์ประชุมขึ้นมาใหม่

โดยกำหนดให้รองหัวหน้าภาคเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกที่อยู่ในแต่ละภาคมาเป็นองค์ประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ภาค (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคละ 25 คน รวมแล้วทั้งหมด 125 คน ตามที่นายวิรัช ร่มเย็น รักษาการนายทะเบียนพรรคเสนอ และกำหนดองค์ประชุมที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ส่งลงในนามพรรค (สงขลาและสตูล) อีกจำนวน 6 คน

ซึ่งตนเป็นผู้เสนอเอง จากเดิมในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดองค์ปรหม่ใะชุมให้มีเพียงเจ้าหน้าที่พรรค 13 คน และสมาชิก กทม. 7 คน


ทั้งนี้ เมื่อพรรคได้รายชื่อสมาชิกในแต่ละภาคแล้ว พรรคจะส่งหนังสือเพื่อเชิญมาประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ภายใน 5 วัน เพื่อป้องกันการโต้แย้ง