ประชาธิปัตย์ เลือกหัวหน้าพรรคล่ม องค์ประชุมไม่ครบ 250

พรรคประชาธิปัตย์ เลือกหัวหน้าพรรค 06082566

ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ เลือกหัวหน้าพรรคครั้งที่สองล่ม องค์ประชุมไม่ครบ 250 คน อดีต สส.อุทัยธานี ลั่น ใครไม่มีประชุมลงบัญชีหนังหมาไว้เลย

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่โรงมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ภายหลังจากการประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ไม่ครบองค์ประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มการประชุม น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผู้อำนวยการพรรคได้ซักซ้อมการประชุมและไล่ตามระเบียบวาระการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การนับองค์ประชุมว่าจะนับจากองค์ประชุมใหญ่ หรือองค์ประชุมผู้รับรอง การจัดวางตำแหน่งการลงคะแนนเลือกตั้งของสมาชิก โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธาน กกต.พรรค ร่วมสังเกตการณ์

นายสามารถเปิดเผยก่อนเริ่มการประชุมว่า องค์ประชุมทั้งหมดตามข้อบังคับข้อที่ 81 มีทั้งหมด 351 คน ไม่นับรวมองค์ประชุมในส่วนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้มาร่วมประชุมว่าจะมีจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ 250 คนถือว่าครบองค์ประชุม โดยจะเปิดให้ผู้ที่เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ คนละ 7 นาที และถึงแม้จะผู้เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับระเบียบวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 1 ประจำแ 2566 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
วาระที่ 3 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
วาระที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งนี้ แตกต่างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพราะมีการระบุเลขประจำที่นั่งให้กับองค์ประชุมทุกคนเรียงตามตัวอักษรที่ระบุไว้ตามแถวที่นั่งเป็นภาษาอังกฤษ A-N แถวละ 24 ที่นั่ง

รายงานบรรยากาศก่อนถึงระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญฯ ว่า มีอดีตหัวหน้าพรรค กก.บห.พรรคชุดรักษาการ สส. อดีต สส. และอดีตรัฐมนตรีของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค นายสาธิต ปิตุเตชะ รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ

อย่างไรก็ตามการประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งนี้ สมาชิกพรรคเริ่มทยอยเข้าสู่ที่ประชุมอย่างช้า ๆ บางตา จนแกนนำหลายคนกังวลว่าองค์ประชุมจะไม่ครบอีก จนนายกุลเดช พัวพัฒนกุล อดีต สส.อุทัยธานี พูดขึ้นในว่า “ใครไม่มาประชุมให้ลงบัญชีหนังหมาไว้เลย”

จนกระทั่งถึงเวลา 10.00 น. น.ต.สุธรรมได้ประกาศว่า ขณะนี้องค์ประชุมมีจำนวน 210 คน แต่องค์ประชุมตามกฎหมายต้องมีทั้งหมด 250 ถึงจะครบองค์ประชุม ถือว่าองค์ประไม่ครบ ล่ม ไม่สามารถเลือกหัวหน้าพรรคไม่ได้

ต่อมา น.ต.สุธรรมประกาศว่า ขณะนี้ เวลา 10.36 น. มีองค์ประชุม 223 คน ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดพรรคการเมืองกำหนดองค์ประชุมต้อง 250 คน ได้จึงไม่สามารถประชุมได้ โดยจะเรียน กก.บห.นัดประชุมใหม่ต่อไป