ราชกิจจาฯประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกา เลือกตั้งซ่อม สส. ระยอง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ระยองแล้ว กกต.เตรียมประชุมสัปดาห์นี้กำหนดวันรับสมัคร คาดเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566 แล้ว โดยให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566) และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

สำหรับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมฉบับนี้ สืบเนื่องจากนายนครชัย ขุนณรงค์ อดีต สส.พรรคก้าวไกล ยื่นลาออกจากการเป็น สส. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 หลังปรากฏข่าวว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง สส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีลักทรัพย์เมื่อปี 2542 และ กกต.ได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ทูลเกล้า ตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสส.แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้ง มีผลใช้บังคับแล้วในวันนี้ (9 ส.ค. 66) หลังจากนี้ กกต.จะต้องมีการประชุมภายใน 5 วันเพื่อกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งวันเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายงานว่า กกต.จะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะเห็นชอบกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคก้าวไกลสามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ตามปกติ

พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 ระยอง

พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 ระยอง