ด่วน ประยุทธ์ ถอนวาระ แต่งตั้ง ผบ.ตร. คนใหม่

ถอนวาระ ตั้ง ผบ.ตร.

ประยุทธ์ โชว์สปิริตถอนวาระแต่งตั้ง ผบ.ตร. คนใหม่ หวั่นขัดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 9/2566 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธาน ก.ตร. เป็นประธาน ถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ว่าในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ (นายเศรษฐา ทวีสิน) แล้ว

ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ในการเลือก ผบ.ตร. ในส่วนของวาระการแต่งตั้ง รอง ผบ.ตร. ลงไป ผบ.ตร.คนปัจจุบันจะเป็นประธานการประชุมแทน

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถอนวาระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสนอรายชื่อ ผบ.ตร.ท่านใหม่ออกไปก่อน” พล.ต.ท.อาชยนกล่าว

สำหรับระเบียบวาระการประชุม ก.ตร.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 7/2566

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 1 การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์

เรื่องที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่มิใช่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ

เรื่องที่ 3 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

เรื่องที่ 3.1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
เรื่องที่ 3.2 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก.

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ด้านนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ต้องคอยก่อน เพราะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นอยู่กับว่า ก.ตร.จะนัดประชุมเมื่อไหร่ “ขอขอบคุณท่าน (พล.อ.ประยุทธ์) ที่ให้เกียรติ”