ครม.ไฟเขียวปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี’67 วงเงิน 3.48 ล้านล้าน

คารม พลพรกลาง
ภาพจาก : www.thaigov.go.th

กางปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ฉบับปรับปรุง วงเงิน 3.48 ล้านล้าน-17 เมษายน 2567 ทูลเกล้าฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบปรับปรุงปฏิทินรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2567 ดังนี้

1.การจัดทำงบประมาณ

  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงบประมาณ เสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ให้ ครม.เห็นชอบ
  • วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 2567 และเสนอ ครม.เห็นชอบ วันที่ 28 พ.ย. 2566 และมอบให้สำนักงบประมาณรับฟังความเห็น
  •  วันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2566 การรับฟังความคิดเห็น เสนอ ครม. วันที่ 12 ธันวาคม 2566 รับทราบผลการรับฟังความเห็น
  • 12-22 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 และเอกสารประกอบ และเสนอ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

2.การอนุมัติงบประมาณ

  • วันที่ 3-4 มกราคม 2567 สภาผู้แทนราษฎร (สส.) พิจารณาวาระ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) คณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567
  • วันที่ 3-4 เมษายน 2567 สส.พิจารณา วาระที่ 2-3
  • วันที่ 9-10 เมษายน 2567 วุฒิสภา (สว.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567
  • วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้

ด้านนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 3.48 ล้านล้านบาท จากคำขอของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด 5.8 ล้านล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 6.93 แสนล้านบาท ขาดดุลน้อยกว่าปีงบประมาณ 66 ที่ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท เนื่องจากประมาณการจัดเก็บรายได้ดีขึ้น