เฉลิมชัย รักษาการหัวหน้าพรรค คุมเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่ 9 ธันวาคม 

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

เช้า จุรินทร์ ลาออก เย็น เฉลิมชัย รักษาการหัวหน้าพรรคคุมเกมเลือกตั้งหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่ภายใน 9 ธันวาคมนี้ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการครั้งที่ 9 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ว่า เนื่องจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคได้ลาออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

“โดยคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติมอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคต่อไป” นายราเมศกล่าว

นายราเมศกล่าวว่า ส่วนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ องค์ประชุม ในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานไปพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งจะมีการไปยกร่างระเบียบเพื่อกำหนดองค์ประชุมเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อนำเสนอ กก.บห. ต่อไป โดยที่ประชุม กก.บห. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้คือ ต้องจัดให้มีการประชุมภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดความชัดเจนหลังจากนี้จะได้แถลงให้ทราบต่อไป

นายราเมศกล่าวว่า ที่กรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมได้กล่าวถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ได้ลาออกว่า เป็นการเสียสละ เพื่อให้การจัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีข้อสงสัยในเรื่องข้อกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับพรรคได้ระบุชัดให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค 

นายราเมศกล่าวว่า ส่วนที่มีเอกสารฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้มีชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซึ่งต่อมาก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว และพรรคก็ได้ทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ และนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ทราบแล้ว

นายราเมศยังได้ตอบคำถามที่สื่อมวลชนสอบถามว่า หากการประชุมครั้งต่อไปไม่สามารถประชุมเลือกหัวหน้าพรรคได้จะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่ด้วยว่า ในกรณีนี้ต้องย้ำว่าการประชุมวิสามัญเป็นการกำหนดการประชุมในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องทำ จะรอไปถึงการจัดประชุมสามัญไม่ได้

“ตนไม่อยากให้โยงไปถึงประเด็นการยุบพรรค เรื่องนี้เป็นกระบวนการภายใน ที่สำคัญการจัดประชุมใหญ่สามัญที่เป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกปี และปี 2567 ก็ยังมาไม่ถึง จึงไม่อยากให้เรื่องไปไกลถึงขั้นยุบพรรค เพราะไม่มีเหตุใดที่จะนำไปสู่การยุบพรรค และตนก็มั่นใจว่าการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคที่จะถึงนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรน่ากังวล” นายราเมศกล่าว