งัด ม.44 ตั้งสนง.บริหารทรัพยากรน้ำ ยึดอำนาจแก้อุทกภัยซ้ำซาก


พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า คสช.มีมติเห็นชอบให้ใช้อำนาจหัวหน้า คสช.อาศัยอำนาจมาตรา 44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ออกคำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการควบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำ อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต้องไปกำหนดโครงสร้างว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยใดย้ายมาอยู่ในสำนักบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้น