รัฐบาลชงเปลี่ยนคณะผู้ร้องเพลงชาติไทย-ภาพประกอบใหม่ ให้เข้ายุคสมัย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทยครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมจะมีการหารือกันถึงเรื่องโครงสร้างและคำร้อง ร้องเพลงชาติไทย ในปี 2560 จะครบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการหารือโดยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ร้องโดยมาใช้คณะนักร้องประมาณ 5-6 คน เพื่อให้เกิดความหนักแน่น รวมทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนภาพประกอบหรือวีดีทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยด้วย อย่างไรก็ตามหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จัดทำเพลงชาติไทยเสร็จเมื่อได้มติอย่างไรก็จะนำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์