คณบดีนิติศาสตร์ ม.ชื่อดัง 4 แห่ง เรียกร้อง “ชวน” ใช้สภาหาทางออก

4 มหาลัยจี้ชวน

คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง 4 แห่ง ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง “ชวน หลีกภัย” เรียกร้องให้ใช้กลไกรัฐสภาหาทางออกประเทศ-ยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.ที่รัฐสภา คณบดีนิติศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายมุนินทร์ พงศาปาน คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายพรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เพื่อเรียกร้องให้ใช้กลไกของรัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอให้รัฐบาลเพิกถอนการประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เพราะเห็นว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงขอให้ศาลทำหน้าที่ตัดสินคดีอย่างเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

นายมุนินทร์ กล่าวว่า กระบวนการของรัฐสภาเป็นความหวังเพื่อคลี่คลายวิกฤตทางการเมือง และเป็นเวทีที่ชอบทำที่สุด ที่ทำให้ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจัง เพื่อหาทางออกให้กับปัญหา ขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาล ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อให้เกิดความจริงใจ

โดยการยกเลิกประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และให้ทุกอย่างเดินอย่างปกติ ตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่า  เพราะเท่าที่ติดตามการชุมนุมก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่กังวลกัน แม้จะมีการชุมนุมกันเยอะกว้างขวาง แต่ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติการชุมนุมอย่างรวดเร็ว

เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ยังสามารถใช้กฎหมายความมั่นคงตามปกติ จัดการได้ไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินดำเนินการก็ได้

ข้อมูล มติชน 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ