เช็ก! 14 กระทรวง จ้างงานรวม 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

จ้างงาน สมัครงาน

รองโฆษกนายกฯ เผยรายชื่อหน่วยงานราชการ 14 กระทรวง พร้อมจำนวนอัตรารับจ้างงาน รวม 10,000 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ จัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยให้ได้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย 28 ส่วนราชการ จาก 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้


 • กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา, สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง–
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,664 อัตรา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา, สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
 • กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา : สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา และท่าอากาศยาน 140 อัตรา
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา : โดยสำนักงานสถิติจังหวัด
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา : โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา : โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด
 • กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา : สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 406 อัตรา
 • กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา : สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา
 • กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา : สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา
 • กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
 • กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา : โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ