เปิดบัญชีทรัพย์สิน “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” รวย 52 ล้าน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน วิโรจน์-ภรรยา-บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวย 52 ล้านบาท วัตถุมงคลจากการทำบุญ 800 องค์ ประเมินค่าไม่ได้

วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวมมีทรัพย์สิน 52,410,879 บาท รวมมีหนี้สิน 28,005 บาท ดังนี้

นายวิโรจน์ ผู้ยื่น มีทรัพย์สิน 15,922,905 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 9 บัญชี 1,518,005 บาท เงินลงทุน 9,480,640 บาท อาทิ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 1 หมื่นหน่วย บมจ.คาร์มาร์ท 284,400 หน่วย บมจ.ปัญจวัฒนาหพลาสติก 4 หมื่นหุ้น บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (วอร์แรนท์) 13,333 หน่วย บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 196,600 หน่วย

ที่ดิน เขตประเวศ กทม. 23.3 ตารางวา (ตร.ว.) 1 แปลง 699,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทาวน์โฮม 3 ชั้น 1 หลัง 2,821,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU MU-X 1 คัน 669,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 200,000 บาท อาทิ สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ เลขที่ 367 สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสือ เลขที่ 41002/52/11 017 และเลขที่ 4300-60-03-007

ทรัพย์สินอื่น 535,259 บาท อาทิ วัตถุมงคลจากการทำบุญ 800 องค์ ประเมินค่าไม่ได้ สร้อยทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น สร้างคอทองคำหนัก 6 สลึง พร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์ 1 เส้น แหวนทองคำ หนัก 1 สลึง 2 วง นาฬิกาข้อมือ (CASIO และ ellesse) 2 เรือน กล้องถ่ายรูป Panasonic Lumix LX5 1 ตัว

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Lenovo YOGA 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A52 5G 1 เครื่อง จักรยาน LA Bicycle 1 คัน พระบูชา 5 องค์ พร้อมโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด เครื่องใช้ภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน ทั้งนี้ มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 12,569 บาท

คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,487,973 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝาก 18 บัญชี 8,051,213 บาท เงินลงทุน 314,650 บาท อาทิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 910 หน่วย ที่ดิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 6 แปลง 23,882,250 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อHONDA CIVIC 1 คัน 429,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,179,500 บาท

ทรัพย์สินอื่น 631,360 บาท อาทิ สร้อยคอทองคำ 1 บาท พร้อมจี้ 1 เส้น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 2เส้น ต่างหูหนัก 1 สลึง สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท พร้อมพระ 1 เส้น สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 2เส้น สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 สลึง 1 เส้น กำไลทองคำหนัก 1 บาท 2 วง แหวนทองคำหนัก 2 สลึง 1 วง แหวนทองคำหนัก 1 สลึง 3 วง แหวนเพชร 0.6 กะรัต 1 วง

นาฬิกาข้อมือ (Tag Heuer และ Seiko) 2 เรือน กล้องถ่ายรูป Olympus PEN EP-5 1 ตัว Macbook Pro ขนาดจอ 13 นิ้ว 1 เครื่อง iPhone SE 128 GB 1 เครื่อง iPad Gen 7 128 GB 1 เครื่อง สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 สลึง 2 เส้น กำไลข้อเท้าทองคำหนัก 1 สลึง 1 คู่ จี้ทองคำรูปม้าทองคำหนัก 1.9 กรัม 1 อัน

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 1 เส้น สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง พร้อมจี้รูปน้ำเต้า 1 เส้น ทองคำแท่ง 1 บาท กำไลข้อมือทองคำหนัก 1 สลึง 4 วง ทั้งนี้ มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 15,436 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เงินลงทุน 7,703 บาท

รายได้ต่อปีและรายจ่ายต่อปีของนายวิโรจน์ 1,717,596 บาท ของคู่สมรส 392,491 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เงินเดือน และเงินเพิ่ม ส.ส.ของนายวิโรจน์ 1,362,720 บาท รายได้จากทรัพย์สิน เงินปันผลจากหุ้น ของนายวิโรจน์ 81,515 บาท ของคู่สมรส 3,185 บาท ดอกเบี้ยของนายวิโรจน์ 10,000 บาท ของคู่สมรส 37,306 บาท

รายได้จากค่าเขียนหนังสือของนายวิโรจน์ 6,561 บาท ค่าขายภาพวาดอิเล็กทรอนิกส์ของคู่สมรส 352,000 บาท รายได้อื่น ค่าเบี้ยประชุมของนายวิโรจน์ 256,800 บาท รายจ่ายต่อปีของนายวิโรจน์ 700,000 บาท คู่สมรส 300,000 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 220,000 บาท

ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนายวิโรจน์ 500,000 บาท คู่สมรส 300,000 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 100,000 บาท รายจ่ายอื่น ค่าเล่าเรียนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 120,000 บาท ค่าอุปการะมารดาของนายวิโรจน์ 200,000 บาท

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) ของนายวิโรจน์ 1,366,844 บาท คู่สมรส 293,287 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีของนายวิโรจน์

  • 2559-2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2559-2561 ผู้ช่วยผู้อำนวนการฝ่ายบริหารสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือ บริษัท ซีเอ็ดฯ
  • 2549-2561 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด บริษัท ซีเอ็ดฯ
  • 2546-2561 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดฯ

นายวิโรจน์ระบุไว้สถานภาพของคู่สมรส คือ น.ส.ดุสิดา จีรจิตต์ อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ขณะที่มีเป็นบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดาได้แสดงออก หรือ รับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษา ดูแลรักษาพยาบาล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตรของตน จำนวน 1 คน อายุ 7 ปี


มีพี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนิพนธ์ ลักขณาอดิศร ทำงานอยู่ บริษัท เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพิศาล ลักขณาอดิศร ทำงานอยู่ที่บริษัท ซีเจ เอ๊กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด