ชัชชาติ พบ ประยุทธ์ ไปทำเนียบในรอบ 8 ปี ประชุม ศบค. วาระด่วน

ประยุทธ์ ชัชชาติ

จับตาวาระ ศบค. ปรับโซนสีเขียวทั่วประเทศ-สถานบันเทิง ลุ้น เปิดได้ถึงตีสอง เคาะถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ ยกเลิก Thailand pass นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่โรคประจำถิ่น ประยุทธ์ พบ ชัชชาติ อย่างเป็นทางการครั้งแรก – เข้าทำเนียบฯ ในรอบ 8 ปี หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกรัฐประหาร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศบค.โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ (ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 / สธ.)

4.2 การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 / สธ.)

4.3 (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic(ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 / สธ.)

4.4 แนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ (ฉบับปรับปรุง) (ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต / สำนักงาน กสทช.)

4.5 แผนการให้บริการวัคซีน เดือนกรกฎาคม 2565 (ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 / สธ.)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์มอบหมายไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้สอดคล้องกับแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เป็นไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic

โดยจะมีการเสนอประเด็นต่างๆ เข้าที่ประชุม ศบค.เกี่ยวกับการพิจารณาปรับให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีแผนด้านสาธารณสุขรองรับในทุกพื้นที่

เช่น การปรับพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ตามมาตรการสีเขียว (มาตรการเฝ้าระวัง) ให้มากที่สุด การผ่อนคลายการเปิดกิจการ และสถานบริการกลางคืนที่มีความเสี่ยงให้ดำเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนที่เป็นห่วงโซ่การประกอบอาชีพด้านนี้ได้มีงานทำและมีรายได้

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เรื่องการสวมหน้ากาก ได้พิจารณาเสนอให้มีการผ่อนคลายให้ไม่ต้องสวมหน้ากากในสถานที่ หรือกิจกรรมบางประเภทได้โดยสมัครใจ ภายใต้ข้อแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับส่วนรวมด้วย

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า นอกจากนี้ จะเสนอให้มีการปรับมาตรการเข้าออกประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ Thailand Pass ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับผลการประเมินที่พบว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก และเอื้อต่อการจูงใจนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายตามแนวชายแดนทั้งที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวชายแดน รวมทั้งการท่องเที่ยวผ่านเรือสำราญขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประชุมศบค.ครั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์จะพบกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) อย่างเป็นทางการครั้งแรก และจะเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่นายชัชชาติ อดีตรมว.คมนาคม สมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าทำเนียบรัฐบาลหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคสช.กระทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557


ชัชชาติเข้าทำเนียบรัฐบาลในรอบ 8 ปี