เวนคืนหมื่นไร่หมื่นล้าน “เด่นชัย-เชียงของ” ผุดรถไฟทางคู่เชื่อม “ลาว-พม่า-จีน”

คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต

หลังรอกันมาร่วม 58 ปี นับจากปี 2503 ในที่สุดโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ได้รับการประทับตราจาก “ครม.-คณะรัฐมนตรี” ยุครัฐบาลทหารให้เปิดประมูลก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา


“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม.อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงินลงทุน 85,345 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 72,927 ล้านบาท รวมค่าที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 10,660 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 6,852 ล้านบาท จากเดิมที่ประเมินไว้เมื่อปี 2554 อยู่ที่ 3,808 ล้านบาท จะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี เริ่มดำเนินการปี 2562 แล้วเสร็จปี 2565-2566

“เมื่อแล้วเสร็จจะรองรับการเดินทาง การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ ที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้จากประเทศไทย ไปสปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของรัฐบาล”

นายอาคมกล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะเสนอโครงการเข้าคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานพิจารณาร่างทีโออาร์ เพื่อให้โครงการเกิดความโปร่งใส คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 1-2 เดือน และเปิดประมูลได้ภายในสิ้นปีนี้

โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเวนคืนที่ดินที่ ร.ฟ.ท.กำลังจะออก พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินจะเวนคืน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย โดยแนวเส้นทางจะเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่าน จ.ลำปาง พะเยา และเชียงราย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย

พื้นที่เวนคืนจะมีเขตทางกว้าง 50 เมตร มี 7,292 แปลง และที่ดิน 9,661 ไร่ ได้แก่ จ.แพร่ มี อ.เด่นชัย 2 ตำบล ที่ ต.เด่นชัย ต.ปงป่าหวาย, อ.สูงเม่น 6 ตำบล มี ต.น้ำชำ ต.สูงเม่น ต.พระหลวง ต.สบสาย ต.ดอนมูล ต.ร่องกาศ, อ.เมืองแพร่ มี 7 ตำบล มี ต.นาจักร ต.กาญจนา ต.เหมืองหม้อ ต.ทุ่งกวาว ต.ทุ่งโฮ้ง ต.แม่หล่าย ต.แม่คำมี, อ.สอง มี ต.หัวเมือง ต.แดนชุมพล ต.ทุ่งน้าว ต.ห้วยหม้าย ต.บ้านหนุน ต.บ้านกลาง, อ.หนองม่วงไข่ มี ต.หนองม่วงไข่จ.ลำปาง อ.งาว มี 7 ตำบล มี ต.แม่ตีบ ต.หลวงใต้ ต.บ้านแหง ต.หลวงเหนือ ต.นาแก ต.ปงเตา และ ต.บ้านร้อง,

จ.พะเยา มี อ.เมืองพะเยา มี 4 ตำบล คือ ต.แม่กา ต.จำป่าหวาย ต.แม่ต๋ำ และ ต.ท่าวังทอง, อ.ดอกคำใต้ มี 2 ตำบล คือ ต.ดอกคำใต้ ต.ห้วยลาน, อ.ภูกามยาว มี 3 ตำบล คือ ต.แม่อิง ต.ดงเจน ต.ห้วยแก้ว และ จ.เชียงราย อ.ป่าแดด มี 4 ตำบล คือ ต.สันมะค่า ต.ป่าแดด ต.โรงช้าง และ ต.ป่าแงะ, อ.เทิง ที่ ต.เชียงเคียน, อ.เมืองเชียงราย มี 4 ตำบล คือ ต.ดอยลาน ต.ห้วยสัก ต.ท่าสาย และ ต.รอบเวียง, อ.เวียงชัย มี 3 ตำบล คือ ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ ต.เมืองชุม, อ.เวียงเชียงรุ้ง มี 2 ตำบล ที่ ต.ทุ่งก่อ ต.ป่าซาง, อ.ดอยหลวง ที่ ต.โชคชัย และ อ.เชียงของ มี 4 ตำบล คือ ต.ห้วยซ้อ ต.ศรีดอนชัย ต.สถาน ต.เวียงตลอดเส้นทางมี 26 สถานี ลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า 1 แห่ง ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 4 อุโมงค์ ก่อสร้างถนนยกข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ 102 แห่ง ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

ขณะที่การเปิดประมูล “อาคม” กล่าวว่า ในเบื้องต้นจะแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วง เด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 26,704 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. เงินลงทุน 17,482 ล้านบาท โดยงานโยธาจะประกวดราคารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และรูปแบบนานาชาติ (international bidding) สำหรับงานระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งอาจจะต้องแยกประมูลต่างหาก

Previous article“รับน้องใหม่” ควร อยู่ หรือ ไป ในสังคมไทย?
Next articleประกาศฉบับที่ 14 เตือนฝนตกหนัก “35จว.”เสี่ยงท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม!