3 สมาคม ‘เทศบาล-อบจ.-อบต.’ ร่วมเสียใจและอาลัย เหตุโศกนาฏกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองบัวลำภู

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเเห่งประเทศไทย 3 สมาคมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลเเห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดง ความเสียใจและไว้อาลัย ต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์  อำเภอนากลาง  จังหวัด

หนองบัวลำภู โดยมี นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เเห่งประเทศไทย นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว

นายสมชาย กล่าวว่า จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยสวรรค์  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 38 คน โดยเฉพาะเด็กเล็ก และยังมีผู้บาดเจ็บ 10  คน เป็นเหตุการณ์ใหญ่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  ส่งผลกระทบต่อจิตใจและนำมาซึ่งความเสียใจของประชาชนโดยทั่วไป

 

Advertisment

ในนามของ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาล เเห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ โศกนาฏกรรมดังกล่าว

“ทั้งนี้ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้วยการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความอุ่นใจ มั่นคง ปลอดภัย ในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก”  นายสมชาย กล่าว

จากนั้น นายสมชาย นายบุญชู และ ดร.วิระศักดิ์  กล่าวด้วยว่า ในเหตุการณ์นี้ หน่วยงานของรัฐหลายองค์กร ได้เยียวยาครอบครัวที่ประสบเหตุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งทั้ง 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Advertisment

ได้ร่วม สมทบทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

สุดท้ายนี้ทั้ง 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมวลสมาชิกทั่วประเทศ  ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง