PEA ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม

PEA ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม

PEA ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) หรือ หลวงพ่อพบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธี ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ขนาด 36.30 kW และผู้มีจิตศรัทธา ขนาด 8.8 kW รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด ขนาด 45.10 kW นอกจากนี้ เมื่อปี 2556 PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED และปี 2564 ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับวัดห้วยปลากั้ง ชนิด On-grid system ขนาด 61.48 kW เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 

สำหรับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่มีรูปทรงอาคารเป็นเรือยาว 108 เมตร สูง 7 ชั้น ขนาด 90 เตียงประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลินิก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้ ไม่มีบริการนอนพัก โดยให้บริการแก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข รวมถึงนักท่องเที่ยว นักแสวงบุญที่มาวัดห้วยปลากั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น