ทำความรู้จัก ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ตัวช่วยยามฉุกเฉิน!!

ทำความรู้จัก ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ตัวช่วยยามฉุกเฉิน!!

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยเท่าไหร่ “อุบัติเหตุ” คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกช่วงเวลา บางครั้งอุบัติเหตุอาจเกิดจากความประมาทหรืออาจเกิดจากความไม่รอบคอบของคุณเอง แต่บางครั้งก็อาจเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ต่อให้ระมัดระวังตัวแค่ไหนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล คืออะไร?

ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล (Personal Accident) หรือที่ใครหลายคนเรียกสั้นๆ ว่า ประกัน PA เป็นหนึ่งในรูปแบบของประกันภัยที่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยประกันจะให้ความคุ้มครองต่อตัวผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุทางรถ, อุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬา หรือแม้แต่อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน ประกัน PA จะครอบคลุมทั้งหมด เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหากได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือถึงขั้นเสียชีวิต จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตามมาที่ค่อนข้างสูง แต่หากมีประกัน PA ติดเอาไว้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยตามกรมธรรม์

ความคุ้มครองหลักของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?

ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ อบ.1 และ อบ.2 โดยจะมีความคุ้มครองแตกต่างกันดังนี้

ความคุ้มครองของ อบ.1

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ความคุ้มครองของ อบ.2

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล
 • การสูญเสียนิ้ว
 • การสูญเสียการรับฟัง/การพูดออกเสียง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพถาวรบางส่วน
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สรุปบทความ

และทั้งหมดนี้คือ ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ตัวช่วยที่จะเข้ามาดูแลและช่วยให้คุณสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อย่างที่เราได้มีการเน้นย้ำไปในตอนต้นว่า อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จะเกิดเมื่อไหร่และเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทั้งนั้น หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อร่างกายไปจนถึงขั้นเสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะสามารถช่วยเยียวยาและบรรเทาให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ โดยความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ถึงขั้นนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถเบิกค่ารักษาได้ ซึ่งจะแตกต่างไปจากประกันสุขภาพ ดังนั้นประกันอุบัติเหตุจึงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรมีติดเอาไว้!!