ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

17บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ นนทเวช ชั้น 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป