ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และเหตุการณ์เครื่องบินชนกัน

วันที่ 5 มกราคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 และเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น ที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567  มีความว่า

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นถึงสองครั้งในญี่ปุ่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ภัยพิบัติที่อิชิกาวะนั้นเป็นแผ่นดินไหวและสึนามิที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยยังไม่นับรวมผู้สูญหายภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและบ้านเรือน

เหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงความเสียหายอันแสนสาหัสจากภัยพิบัติที่ฟูกูชิมะเมื่อ 12  ปีก่อน และทำให้ประหวั่นวิตกในความไม่แน่นอนว่า ภัยแผ่นดินไหวนั้นจะอุบัติขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้

สำหรับเหตุการณ์เครื่องบินชนกันที่สนามบินฮาเนดะนั้น เราขอร่วมกับประชาชนชาวญี่ปุ่น ในการไว้อาลัยเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งที่เสียชีวิต และครั้งนี้เราก็ได้เห็นคุณค่าและประสิทธิภาพของมาตรการรักษาชีวิต ที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถหนีออกจากกองเพลิงเครื่องบินโดยสารได้อย่างปลอดภัย

ในนามของประชาชนชาวไทยขออธิษฐานส่งกำลังใจมายังประชาชนชาวญี่ปุ่น ในยามเศร้าสลดทุกข์ใจ และหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทต่อการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทั้งสองนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว