กระทรวงแรงงาน หารือการบินไทย จัด Job Fair มีตำแหน่งว่าง 500 อัตรา

กระทรวงแรงงานหารือการบินไทย

กระทรวงแรงงานหารือการบินไทย รับรองหลักสูตรการอบรมและจัดงาน Job Fair เผยการบินไทยมีตำแหน่งงานว่าง 500 อัตรา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือการรับรองหลักสูตรการอบรม การส่งข้อมูล รวมถึงแนวทางความร่วมมือการจัดงาน Job Fair ในอนาคต

โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์กล่าวว่า จากการหารือ กระทรวงแรงงานจะรับประเด็นการรับรองหลักสูตรการอบรม และการส่งข้อมูลไปพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นลูกจ้างของตนเองมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสูง

“ผมได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดงานนัดพบแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในอนาคต โดยเบื้องต้นบริษัทได้แจ้งว่ามีตำแหน่งงานว่าง 500 อัตรา ซึ่งในส่วนนี้ผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการแล้วเช่นกัน

ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานยินดีให้ความร่วมมือกับการบินไทย ในการอัพสกิลแรงงาน เพื่อให้เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการหารือในครั้งนี้ อะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ผมจะให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด

โดยขอให้บริษัทแจ้งมา ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับแรงงานไทยให้เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2567 ที่ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ไว้ว่า ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยมีพนักงานที่เป็นนักบิน ช่าง ลูกเรือ ที่เป็นกลุ่มปฏิบัติการ 80% จากพนักงานทั้งหมด ซึ่งบริษัทตระหนักเสมอว่าการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ


ซึ่งในเรื่องนี้ทางบริษัทต้องขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐในการร่วมดำเนินการไปด้วยกัน ส่วนความร่วมมือในด้านการหางาน ทางบริษัทยินดีที่จะร่วมจัดรับสมัครงาน Job Fair ซึ่งเรามีตำแหน่งงานว่างอยู่ โดยจะประสานความร่วมมือในเรื่องนี้กับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป