โอกาสงาน โปแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น สมัครกับกรมการจัดหางาน ภายใน เม.ย.

เดินทาง
Photo: Anete Lusina/unsplash

โอกาสมาแล้ว ไปทำงานต่างประเทศ โปแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น สมัครกับกรมการจัดหางาน ภายในเมษายน 2567 เช็กตำแหน่งงานที่นี่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางาน ประกาศตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศ ที่เป็นรูปแบบรัฐจัดส่ง จึงต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้น สมัครด่วนภายในเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas โทร 0-2245-1034 กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2

มาเลเชีย

 • ช่างติดตั้ง IBS ช่างปูน ช่างไม้ 281 อัตรา
 • พนักงานนวดสปา 246 อัตรา
 • ช่างปูกระเบื้อง 50 อัตรา

เกาหลี

 • ช่างประกอบโครงสร้าง 200 อัตรา
 • ช่างเชื่อม 121 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า 10 อัตรา

โปแลนด์

 • หัวหน้าคนงาน ช่างเชื่อม-วางท่อ 350 อัตรา
 • กรรมกร 116 อัตรา
 • พนักงานเย็บผ้า 78 อัตรา
 • พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ 58 อัตรา
 • พนักงานผลิต 33 อัตรา

ออสเตรเลีย

 • ช่างเชื่อม 92 อัตรา

ญี่ปุ่น

 • พนักงานทําความสะอาด 10 อัตรา
 • พนักงานเพาะปลูก/พนักงานบรรจุหีบห่อ 5 อัตรา

กรมการจัดหางาน หาคนไปต่างประเทศ