ไทยหารือออสเตรเลีย เตรียมขยายตลาดแรงงาน ภาคเกษตร-ธุรกิจบริการ

กระทรวงแรงงานหารือออสเตรเลีย

โอกาสทองของคนไทย รมว.สุชาติ เจรจาเร่งขยายตลาดแรงงานในออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในหลายสาขา 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ หารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ เบรนดัน โอคอนเนอร์ (H.E.The Hon Brendan O’ Connor MP) รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Meeting : APRM) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

และหารือความร่วมมือเปิดตลาดแรงงานในออสเตรเลีย โดยมี นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Ord Meeting Room, Stamford Meeting Rooms ชั้น 4 Raffles City Convention Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์

นายสุชาติกล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น และนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีสถานศึกษาที่มีศักยภาพ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมในการฝึกทักษะให้คนไทยก่อนที่จะไปทำงานในต่างประเทศ

ดังนั้น การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับออสเตรเลียในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมทั้งฟื้นความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถจัดส่งแรงงานในสาขาภาคเกษตร ช่างฝีมือ และธุรกิจบริการ ตามที่ออสเตรเลียต้องการได้

Advertisment

กระทรวงแรงงานหารือออสเตรเลีย

จากการหารือในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในโอกาสต่อ ๆ ไป ซึ่งกระทรวงแรงงานจะนำคณะไปพบกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันถึงรายละเอียดความต้องการแรงงานไทยในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งการลงนามความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในออสเตรเลียในโอกาสต่อไปด้วย

“ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ของออสเตรเลียที่ได้หารือในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยสร้างโอกาสให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น สามารถเพิ่มทักษะฝีมือ ยกระดับรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ที่สำคัญจะช่วยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย” นายสุชาติกล่าวตอนท้าย

นายเบรนดัน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งพื้นฐานของคนออสเตรเลียมีความชื่นชอบคนไทยอยู่แล้ว

Advertisment

การหารือในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากปัจจุบันออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในหลายสาขา แรงงานไทยจึงกลายเป็นที่ต้องการของนายจ้างออสเตรเลีย ซึ่งสิ่งที่ได้หารือกันในวันนี้จะได้ให้กลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไป