ทอม ธเนศ แชร์ 4 หลักการสร้างผู้นำ บริหารคน Gen Z เพื่อธุรกิจยั่งยืน

ธเนศ ลีลาภรณ์
นายธเนศ ลีลาภรณ์

ทอม ธเนศ ผู้ก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ TTI แชร์หลัก 4 ประการสร้างผู้นำ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารคน Gen Z ในงาน Creative Talk 2023 Festival “The Next Big Things” 

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายธเนศ ลีลาภรณ์ หรือทอม Founder & CEO ของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ TTI กล่าวถึงทักษะผู้นำในการสร้างธุรกิจในงาน Creative Talk 2023 Festival “The Next Big Things” จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า

การเป็นผู้นำนั้นมี 4 ประการ คือ 1. Move with Vision ผู้นำต้องเดินทางด้วยวิสัยทัศน์ 2. Mission to the Dream ผู้นำต้องรู้ว่า ต้องทำภารกิจอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 3. Culture Creation ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากลุ่มบุคคลที่จะมาช่วยสนับสนุน 4. System Automation การสร้างระบบในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้นำรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ TTI (Tom Thanet Incubator) ก่อตั้งและบริหารงานโดย ทอม ธเนศ ลีลาภรณ์ ภายใต้แนวคิด “ความรู้ของผู้นำคือความยั่งยืนขององค์กร” โดยปัจจุบันทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้ประกอบการตลอดจนพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“TTI มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่าน Vision ของ TTI ที่ประกอบไปด้วย 4C โดยจะเน้นหลักสูตรที่ให้ความรู้และคุณธรรมในการทำธุรกิจ (Class) เน้นสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการแต่ละแขนงได้แลกเปลี่ยนความรู้และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Community) ร่วมมือกับคู่ค้า หาความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์มานำเสนอต่อผู้ประกอบการ (Collaboration)

และในอนาคตเรายังได้วางแผนด้านการสนับสนุนเงินทุน (Capital) ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ขาดเงินทุน ให้ได้มาเรียนรู้กับ TTI และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนเก่งๆ เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม มีความสามารถ และหากเขาต้องการขยายธุรกิจให้โตขึ้น เราก็พร้อมที่จะร่วมลงทุนไปกับเขา เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพได้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นายธเนศกล่าวต่อว่า แนวทางการบริหารคน Gen Z และการสร้างผู้นำมืออาชีพ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มี 4 หลักการสำคัญได้แก่

-Move with Vision ผู้นำเดินทางด้วยวิสัยทัศน์ คือผู้นำต้องมีเป้าหมาย และผู้นำต้องรู้ว่าเป้าหมายของตนนั้น มีปัญหา หรืออุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นระหว่างตัวผู้นำกับเป้าหมาย และยอมรับในการเผชิญปัญหา โดยมีความเชื่อที่ว่าการเดินทางผ่านปัญหา จึงจะทำให้เก่งขึ้น เติบโตขึ้นและได้ขยายพื้นที่ของ Comfort Zone ออกไป หลักการนี้จะเป็นการถามหา WHY ที่ชัดเจน ว่าเป้าหมายของผู้นำหรือ Vision คืออะไร และปัญหาและอุปสรรคคืออะไร

-Mission to the Dream ทำภารกิจให้สำเร็จด้วยตัวตนใหม่ สิ่งที่ผู้นำต้องทำหลังมีเป้าหมาย หรือ Vision นั่นคือการตั้ง Mission ของตัวเองและองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญคือภารกิจที่จะทำนั้น ต้องสอดคล้องกับ Vision ที่ตั้งเอาไว้ และเรียนรู้ว่าอะไรคือ Key solutions ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย

-Culture Creation ช่วงแรกตัวเจ้าของกิจการจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรและเจ้าของต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรนั้น รวมไปจนถึงหากลุ่มผู้คน เช่น ทีมงาน หรือ พนักงาน ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรรมองค์กรนั้นๆ ขึ้นมา

-System Automation เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง จำเป็นต้องมีการสร้างระบบในการทำงาน ระบบในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผู้นำ ในองค์กร และการหาผู้นำที่จะเป็นผู้นำตัวอย่างที่ใช้ระบบขององค์กรเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคำสอนต่อคนในองค์กร

“โดยสรุป 4 Principles of Building Leader to Sustain Business คือ ผู้นำต้องเริ่มต้นที่ Why มีเป้าหมาย นำคนด้วย Vision รู้ว่าปัญหาคืออะไร รู้  What ว่าอะไรคือ Mission สิ่งที่เราต้องทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย แล้วอะไรคือ Key Solutions ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา รู้ How และ Who ว่าการจะสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในองค์กร (Culture Environment) ทำได้อย่างไร  ใครคือกลุ่มคน (People) ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้น รู้ว่าจะต้องสร้างระบบ สรรหาเครื่องมือที่จะพัฒนาผู้นำอย่างไร แล้วใครคือผู้นำต้นแบบที่ใช้ระบบของเรา”

อย่างไรก็ตามนายธเนศกล่าวอีกว่า TTI จะยึดมั่นปรัชญาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมทุกด้าน ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และใจที่รักการส่งมอบคุณค่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”