เปิดค่าชดเชยแรงงานไทย ที่ฮามาสปล่อยตัว ก้อนแรกรับกว่า 1 แสนบาท

แรงงานไทยถูกปล่อยตัวในอิสราเอล

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานเยี่ยม 17 แรงงานไทยในอิสราเอล ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาส ให้ข้อมูลสิทธิค่าช่วยเหลือ ก้อนแรกกว่า 1 แสนบาท และ 6 เดือนแรกรับ 6 หมื่นบาทต่อเดือน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้ง 17 ราย พร้อมกับคณะของนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าเยี่ยมแรงงานด้วย ณ โรงพยาบาล Shamir Medical Center ประเทศอิสราเอล

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยพร้อมให้ข้อมูลกับแรงงานไทยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกจับกุมตัว โดยทุกรายจะได้รับเงินช่วยเหลือก้อนแรก จำนวน 10,000 เชคเกล (ประมาณ 94,314 บาท) ในรูปแบบบัตรเงินสดที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก และช่วง 6 เดือนแรกจะได้รับเงิน 6,900 เชคเกลต่อเดือน หรือประมาณ 60,360 บาทต่อเดือน

รวมถึงหากแรงงานประสบปัญหาด้านร่างกาย หรือจิตใจ ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์ มายื่นให้อิสราเอล เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือรายเดือนหลังจาก 6 เดือนแรก โดยแต่ละรายจะได้รับเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการประเมินด้วย


ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้ง 17 ราย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 081 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 น.