หน้าแรก หัวข้อข่าว กองทัพบก

ข่าว: กองทัพบก

กองทัพบกเลิกแบนลาซาด้า อนุญาตส่งสินค้าออนไลน์เข้าค่ายได้แล้ว

กองทัพบกเลิกแบนลาซาด้า อนุญาตส่งสินค้าออนไลน์เข้าค่ายทหารได้แล้ว

รองโฆษกกองทัพบกเผย กองทัพบกยกเลิกข้อห้าม สั่ง-ส่งสินค้าจาก "ลาซาด้า" ชี้โฆษณาที่เป็นปัญหากำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถ...
ดนตรีในสวน

กางปฏิทิน ดนตรีในสวน กรุงเทพมหานคร-กองทัพบก ที่ไหน วันไหนบ้าง

กางปฏิทินกิจกรรม 'ดนตรีในสวน' กรุงเทพมหานคร และกองทัพบก มีจัดแสดงทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ วงดนตรีหลากหลาย วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว...
กองทัพบก ดนตรีในสวน

ผบ.ทบ. ขยายไอเดีย “ดนตรีในสวน” ต่างจังหวัด ตลอดเดือน มิ.ย.-ส.ค.

กองทัพบก เดินหน้าต่อ "ดนตรีในสวน" พื้นที่ต่างจังหวัด นำวงดุริยางค์สร้างเสียงเพลงเติมความสุขในคนไทย ช่วงวันหยุดเดือน มิ.ย.-ส.ค.65  วันที่ ...
กองทัพบกจัดดนตรีในสวน

กองทัพบกจัดดนตรีในสวน เติมพลังใจให้คนกรุงเทพฯ

เพจ กองทัพบก โพสต์กิจกรรม ดนตรีในสวน เติมพลังใจให้คน กทม.ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ที่สวนป่าเบญจกิติ และสวนหลวง ร.๙ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้...
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถึงกรณีกองทัพถูกวิจารณ์ถึงการจัดตั้งงบ GT200 ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่อภิปรายในสภาเป็นการนำข้อมูลปีงบประมาณ 2564 มาเชื่อมโยงกับคำพิพากษาของคดีที่เกิดขึ้นในปี 2565 เป็นการเปรียบเทียบผิดห้วงเวลา ทั้งนี้กองทัพบกไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ในเรื่องดังกล่าว สำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบ GT200 นั้น หากคดีถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ โดยตามระเบียบราชการหากงบประมาณไม่ถูกใช้ ก็จะถูกส่งคืนตามกระบวนการงบประมาณต่อไป สำหรับเรื่องดังกล่าวโฆษกกระทรวงกลาโหม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะในเบื้องต้นไปแล้ว กองทัพบกขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของการดำเนินการทางกฎหมายต่อ GT 200 ว่า หลังจากที่ กองทัพบกได้พบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ GT 200 ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ กองทัพบกได้ยุติการใช้งานและได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการในทุกด้าน สิ่งสำคัญที่สุดคือได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญา โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้ดำเนินการฟ้องดำเนินคดีต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาใน 2 ศาล เพื่อให้ครอบคลุมในมิติด้านกฎหมาย คือ คดีอาญาฐานฉ้อโกง และคดีทางปกครองฐานความผิดเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งการดำเนินคดีของแต่ศาลมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ตั้งแต่ ปี 2560- 2565 โดยคดีอาญา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ศาลขั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา มีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จำเลยร่วมกันคืนเงินให้กองทัพบก เป็นจำนวน 682,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีอาญาเป็นอันสิ้นสุดลงและขณะนี้อยู่ในระหว่างการบังคับคดีให้ชดใช้เงินคืนกับกองทัพบก ระหว่างการดำเนินคดีอาญา กองทัพบกได้ยื่นฟ้องในคดีทางปกครองควบคู่กันไปด้วยโดยในคดีทางปกครองซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 กองทัพบกได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ตรวจ GT200 ทุกเครื่อง เพื่อยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นสาระสำคัญประกอบการพิจารณาคดีทางปกครอง ในการนี้เพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในทางคดี กองทัพบกจึงได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 เพื่อตรวจสอบเครื่อง GT200 จำนวน 757 เครื่อง โดยส่งตรวจที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศทอ.สวทช.) โดยเป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในขณะนั้น ก่อนที่คดีทางปกครองจะเป็นอันถึงที่สุดในปีต่อมา คือ มีนาคม 2565 “การที่กองทัพบกมอบให้ สวทช.เป็นผู้ดำเนินการตรวจทดสอบ GT200 เนื่องจาก สวทช.เป็นหน่วยงานกลาง มีมาตรฐานตามหลักการ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยตรง ผลการตรวจรับรองจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินคดีของทางราชการที่ กองทัพบกดำเนินการอยู่ในขณะนั้น”พล.อ.สันติพงศ์ กล่าว ต่อข้อสงสัยที่ว่า ทำไมไม่นำคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีทางปกครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องส่ง GT200 ไปตรวจสอบนั้น พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวว่า ในขณะที่ตั้งงบประมาณ เพื่อขอตรวจ GT200 ในปี 2564 นั้น คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ไม่อาจรู้ผลทางคดีได้ แต่การตรวจ GT200 เป็นสิ่งสำคัญต่อคดีทางปกครองในขณะนั้น กองทัพบกขอเรียนว่า การตั้งงบประมาณในการตรวจสอบ GT200 จำนวน 7.27 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา และเป็นไปตามกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานประกอบคดี ภายใต้ข้อแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ และเมื่อคดีเป็นที่ยุติแล้ว ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อมุ่งให้ทางราชการได้รับค่าเสียหายชดเชย เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทัพและประเทศ ทั้งนี้นอกจากการดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทคู่สัญญาแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา GT200 ก็ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยและทางกฎหมายเช่นกัน

กองทัพบกแจงปมตรวจสอบ GT200 ยันตั้งงบฯก่อนศาลตัดสิน ไม่ใช่งบฯปี 2566

จากกรณีที่มีการอภิปรายในการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT200 Detection Substances) ของกองทัพบก ...
อ.เจษฎา งง สวทช.รับแกะ GT200 ชิ้นละหมื่น หาเรื่องผลาญงบ

อ.เจษฎา ซัด ไม้ล้างป่าช้า GT200 ไม่ต้องจ้าง สวทช. แกะตัวละหมื่น

อ.เจษฎาฝาก สวทช.วงการวิทยาศาสตร์ไทย จะเสียชื่อ ถ้าร่วมหัวจมท้ายกับ GT200 หงุดหงิดกองทัพหาเรื่องผลาญเงินได้ตลอด วันที่ 3 มิถุนายน 2565 จาก...
กองทัพบกขอโทษปมช่อง 5 รายงานข่าว

กองทัพบกขอโทษประชาชน ปมรายการข่าวช่อง 5

กองทัพบกขออภัยประชาชน ประเด็นความไม่เรียบร้อย-ขัดข้องด้านเทคนิค ในการออกอากาศรายการข่าว เมื่อ 28 มี.ค. 65 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูน...

กระทรวงอุดมศึกษา MOU กองทัพไทย ส่งเรียนไซเบอร์ต่างประเทศ

"กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" ร่วมกับ "กองบัญชาการกองทัพไทย" MOU จัดสรรทุน ส่งบุคลากรไปเรียนต่างประเทศด้านไซเบอร์ รับมือภัยคุกคามที่รุนแรงและซับซ้อ...

คดี “ชัยภูมิ ป่าแส” ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง กองทัพไม่ต้องรับผิดชอบ

ทนายครอบครัว "ชัยภูมิ ป่าแส" เตรียมขอรับรองฎีกาสู้ศาลสุดท้าย หลังศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องกองทัพบก ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย วันที่ 26 มกราคม ...
ทบ. แจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ปี 2565

ทบ. แจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ปี 2565

กองทัพบกแจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2565 สอดคล้องสถานการณ์โควิด วันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Army Spoke Team...

ข่าวเด่นวันนี้