Home Tags บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

Tag: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

เช้านี้ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลล์ขึ้น 40สต. E85ขึ้น 20สต. ดีเซลคงเดิม

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา05.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ค้าน้ำมันนำโดย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR  และ บางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล...

ปตท.ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลล์40สต. เว้นE85 ขึ้น20สต. มีผล13ก.ย. ดีเซลไม่ขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วน ดีเซลและดีเซ...

ข่าวน่าสนใจ