หน้าแรก หัวข้อข่าว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในหลวง พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้า...
ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ...
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง  พ...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 เมื่อเวลา 16.56 น. วันที่ 15 เมษายน 2565 พร...
ในหลวง พระราชินี

ชมถ่ายทอดสด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 ศิริราช วันนี้

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด ในหลวง-พระราชินี พร้อมด้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 ...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.อ ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ณ เมรุวัดพร...

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติบรูไน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พระบาทส...

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พร...
"สรพงศ์ ชาตรี"

ในหลวง พระราชินี ทรงรับ “สรพงศ์ ชาตรี” เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวง พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมพระราชทาน "สรพงศ์ ชาตรี" พร้อมรับเป็นคนไข้ในพร...

ในหลวง พระราชินี พร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯให้เชิญผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ...

ข่าวเด่นวันนี้