Home Tags วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ

Tag: วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 21 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 21 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 2.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากในระหว่างวันพุ่งขึ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 20 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 20 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดทะยานขึ้นถึง 14.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือกว่า 1% โดยราคาทองค...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 18 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 18 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทอ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 15 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 15 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 14 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 14 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 4.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากในระหว่างวันปรับตั...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้รับแร...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 12 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 12 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 5.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าราคาทองคำจะได้รับแร...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 11 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 11 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 8 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 8 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้รับแรง...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 7 ก.พ. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 7 ก.พ. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 9.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่า...

ข่าวน่าสนใจ