Home Tags วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ

Tag: วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ ปัจจัยพื้นฐาน ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 11 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 11 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ ปัจจัยพื้นฐาน ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 13.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยความต้องการสิ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 10 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 10 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ ปัจจัยพื้นฐาน ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 7.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดัน...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 9 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 9 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง 12.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 6 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 6 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 33.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ -2.2% โดยได้รับแรงกด...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 5 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 5 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์และขึ้นไปทำระดับสูงสุด...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 4 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 4 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับหนุนจากปัจจ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 3 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 3 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางปริมาณการซื้อ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 2 ก.ย. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 2 ก.ย. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง 7.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 ส.ค. 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 ส.ค. 2562 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 11.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ในระหว่างวันราคาทองคำ...

ข่าวน่าสนใจ